West-Betuwe
Bloemen & Planten
dinsdag30mrt2021

Stinzenplanten in Neerijnen

Nu de lente begint zijn de sneeuwklokjes uitgebloeid. Maar dan komen al snel andere stinzenplanten in bloei op het Landgoed Waardenburg en Neerijnen.

Herkomst van de term stinzenplant

Het woord stinzenplant komt van het Friese woord stins, dat stenen huis betekent. Er wordt een versterkt en met stenen gebouwd huis mee bedoeld. Dit waren woningen van heren met aanzien, die dikwijls landgoederen bezaten. In Friesland is het specifiek bij stinsen voorkomen van plantensoorten voor het eerst beschreven. Na 1950 raakte de term stinzenplant ingeburgerd, ook buiten Friesland waar steeds vaker stinzenplanten werden gevonden.

Stinzenplanten in Neerijnen

In 1957 is voor het eerst sprake van een publicatie over stinzenflora bij een oude buitenplaats in Neerijnen. Deze planten komen oorspronkelijk uit Friesland. Toen de familie Alya zich in Neerijnen vestigde, zijn de planten meegekomen. Ze staan  voornamelijk rond Huis Neerijnen en langs de slingerpaden op het landgoed.

Zo komen we de bostulp, holwortel, blauwe anemoon en knikkende vogelmelk op verschillende plekken tegen. In het voorjaar, als het op het landgoed nog kaal is, vallen de kleuren van deze bolgewassen op. Zeker als de zon schijnt, worden ze volop bezocht door de hommels en de bijen.

Behalve de bolgewassen groeien hier ook de maagdenpalm, beemdooievaarsbek, bastaardzonnebloem, elfenklokje en het breedbladig klokje.

Het sneeuwklokje is verwilderd en heeft zich gemakkelijk over het landgoed kunnen verspreiden. Voor de andere stinzenplanten is het moeilijker om zich te handhaven. Her en der kom je kleine plukjes tegen. Ook in de Kasteeltuin zijn nog veel stinzenplanten en andere bolgewassen te vinden. Benieuwd naar de bloeitijd van verschillende stinzenplanten? Download dan dit overzicht op de site van de Hortus Nijmegen.  

Wil je meer weten over stinzenplanten? Vorig jaar is bij de KNNV uitgeverij de Basisgids Stinzenplanten verschenen.

Foto: Bostulp. Bert Vos