Vogels

Vogelexcursie Munnikenland 5 november 2022

West-Betuwe 5 januari 2023

Het weer was goed, de zon scheen, het was fris en helder. De excursiegroep bestond uit 12 personen van de vogelwerkgroep. Met verrekijkers, telescopen en camera’s trokken wij het gebied in.

vogelsvogels

Vogelwerkgroep. Anton Lemmers

Boven de plassen vlogen honderden kieviten. Zij streken neer om even later weer op te vliegen. Het viel ons op dat ze niet foerageerden. Mogelijk kwamen ze op de grond om uit te rusten en energie op te doen om weer op te kunnen vliegen.

vogels

Kieviten. Anton Lemmers

We liepen verder. Op een bepaald moment vlogen grote groepen ganzen de lucht in. Dat is vaak een teken dat er een zeearend in de buurt zit. Dus we speurden de hemel af en hoefden niet lang te wachten. Daar vloog hij, majestueus met zware vleugelslagen.

Niet veel later zagen we een zeearend rusten in een boom en iets verder nóg een! De camera’s klikten en 12 enthousiast vogelaars vergaapten zich via hun verrekijkers aan de indrukwekkende vogels. En warempel, er vloog een derde zeearend rond de bomen. We zagen dat het twee volwassen vogels waren en een jong. Even later zaten de twee zeearenden in dezelfde boom.

vogels

Zeearenden. Anton Lemmers

Overige waarnemingen onder andere: bruine kiekendief, blauwe kiekendief, krakeend, groene specht, grote bonte specht, kuifeend, knobbelzwaan, staartmees, buizerd, sperwer, torenvalk, cetti’s zanger, slobeend, blauwe reiger, grote zilverreiger, pijlstaart, dodaars.

vogels

Knobbelzwanen. Anton Lemmers

vogels

Bruine kiekendief. Anton Lemmers

Over de dijk liepen wij weer terug naar de auto’s. Het was een geslaagde excursie.

Els Bary-Peters

Foto: Zeearenden. Anton Lemmers

Ontdek meer over

Deel deze pagina