ALV 19 april 2022 en jubilaris

ALV 19 april 2022 en jubilaris

West-Betuwe 24 april 2022

In het wijkcentrum Westroijen in Tiel troffen 23 leden van IVN West-Betuwe elkaar op de Algemene Ledenvergadering 2022. Oude leden, nieuwe leden, leden van alle werkgroepen, minder bekende leden en bekende leden.

Jubilaris
Een heel bekend lid is Els Bary-Peters. Zij kon er helaas niet bij zijn, maar werd wel speciaal genoemd. Zij is namelijk 25 jaar lid van IVN. Een heel actief lid van de Vogelwerkgroep en beheerder van onze website. Actief als Wetlandwacht en in de Klankbordgroep Natuur in Tiel. Ze krijgt iets thuisbezorgd!

Terugblik op 2021
Tijdens de eerste helft van de ALV werd het afgelopen verenigingsjaar doorgenomen. We hebben veel actieve leden, die in 2021 ondanks de beperkingen door corona toch veel activiteiten in kleiner verband hebben georganiseerd. Er is ook veel vraag van andere organisaties naar de inzet en expertise van IVN. Dat gaat om aanvragen van bijvoorbeeld scholen, maar ook vragen over groene ontwikkelingen in gemeenten. Afgesproken is om met enkele leden en het bestuur te bespreken wat IVN wel en niet kan en wil oppakken. In het verlengde daarvan kunnen we werken aan een programma voor 2022/2023. Rekening houdend met het beschikbare budget van onze afdeling voor activiteiten.

Besluiten
Uiteraard zijn tijdens deze ledenvergadering ook formele besluiten genomen. De leden hebben de notulen van de ALV van 2021 vastgesteld, de jaarrekening 2021 goedgekeurd en ingestemd met de begroting voor 2022.

Presentatie gierzwaluwen Kasteel Waardenburg
Na een korte pauze hebben Kinie Lont en Bert Vos een erg leuke presentatie gegeven over de gierzwaluwkolonie in Kasteel Waardenburg. Mogelijk de grootste kolonie in Nederland met 105 bezette nesten in 2021. Gezamenlijk vangen ze meer dan 300 miljoen insecten in de paar maanden die ze in Waardenburg verblijven! Hoeveel gierzwaluwen er dit jaar komen, is natuurlijk afwachten. Dat willen we dit jaar ook tijdens een zomertelling inventariseren. Help je mee? Meld je aan via vwg@ivnwestbetuwe.nl

Deel deze pagina