Assche Wetering

Het natuurgebied De Assche Wetering ligt even ten noorden van Buurmalsen aan de westgrens van de gemeente Buren. Het lager gelegen gebied (komgrond) tussen Lek en Linge is in de jaren zeventig door de ruilverkaveling opnieuw ingericht. Nieuwe afwateringssystemen, wegen en  agrarische bedrijven kregen hun plek in het gebied toegewezen. Het gebied van de (Oude) Assche Wetering is echter buiten die ruilverkaveling gebleven en onder beheer van Staatsbosbeheer gekomen. De nieuwe hoofdwetering loopt op enige afstand van de Oude Assche Wetering. Met als gevolg dat deze laatste geen rol meer speelt bij de waterbeheersing van het gebied en in de zomer vaak droogstaat.

Het gebied bestaat uit:

Assche Wetering, natuur, landschap, natuurgebied

Wetering. Anton van der Velde

Weinig onderhoud en veel biodiversiteit
Staatsbosbeheer heeft weinig aan onderhoud gedaan. De (natte) hooilandjes werden minstens één keer per jaar gemaaid en het hooi werd afgevoerd. De schouwpaden werden regelmatig bijgehouden door het uitbaggeren van de watergangen en snoeien van de mantelvegetatie. Dat beperkte onderhoud heeft een positieve invloed gehad op de biodiversiteit. Het heeft de Assche Wetering tot een bijzonder gebied gemaakt, waar vogels veilig zijn, waar veel planten en struiken hun gang kunnen gaan, reeën rusten, insecten en amfibieën hun leefgebied hebben gevonden.

Sinds 2019 Is het gebied van Staatsbosbeheer verkocht aan een particuliere eigenaar, die ook het naastgelegen Landgoed Burghmalsen bezit. In de winter 2020/2021 heeft de nieuwe eigenaar groot onderhoud in gang gezet. Enkele heel oude populieren en wilgen zijn omgezaagd en de percelen met (slechte) essen en veldesdoorn/essen zijn gekapt. Diverse wilgen en essen zijn geknot.

Benieuwd welke planten en dieren in de Assche Wetering voorkomen? Kijk op waarneming.nl

Praktische informatie

Foto: Landschap Assche Wetering. Anton van der Velde