Vogels

Succesvolle vogelexcursie naar Zuid-Holland en Zeeland

West-Betuwe 21 februari 2023

Zaterdag 18 februari was de jaarlijks terugkerende vogelexcursie naar Zuid-Holland en Zeeland, georganiseerd door de vogelwerkgroep van IVN West-Betuwe. Om 8 uur vertrok de bus uit Tiel, het regende licht. Na een tussenstop in Vuren gingen we met 31 enthousiaste vogelaars op weg. En er zijn heel wat vogels gezien en gehoord.

Zwanenmeer
Onze eerste stop was in Willemstad, waar boven het Zwanenmeer de aalscholvers en blauwe reigers samen broedden in de bomen. In het water zwommen onder andere smienten, krakeenden, knobbelzwanen en wilde eenden.

Haven van Stellendam
In Stellendam genoten we van koffie en thee met wat lekkers en reden we vervolgens naar de haven om te kijken naar onder andere wulpen, kluten en scholeksters.

Noordzee bij Brouwersdam
Hoogtepunt van de dag was de Brouwersdam, waar je altijd wel zeevogels kunt zien. Het waaide hard, zodat de telescopen goed vastgehouden moesten worden.
We zagen middelste zaagbekken, eidereenden, zwarte zee-eenden en een duiker waarvan de soort niet helemaal duidelijk was. De golven waren hoog, waardoor het moeilijk determineren was. Op de stenen van de dam liepen paarse strandlopers en steenlopers.

 

Drieteenstrandlopers. Els Bary-Peters
Middelste zaagbek. Els Bary-Peters
Steenloper.Els Bary-Peters
Zwarte zee-eend. Els Bary-Peters

Plan Tureluur
Ook Plan Tureluur was de moeite waard. Een paar duizend goudplevieren gaven een luchtshow, net als de vele kieviten. Ook de hoeveelheid brandganzen was indrukwekkend. In De Heerenkeet was de volgende (sanitaire) stop. Onderweg zagen we ook nog een zeehond zijn kop boven het water uitsteken.

Vogelaars. Els Bary-Peters
Kleine zilverreiger (vanuit de bus). Els Bary-Peters

Op de Grevelingendam hebben we wat gegeten. Na afloop nestelden we ons weer in de bus en vertrokken we richting Betuwe. Tijdens de terugreis werden de organisatoren van de dag door voorzitter Fieke bedankt en verrast met een dikke reep chocolade.

We hebben genoten van deze dag, die veel te snel om was.

Soorten die we tijdens de excursie gezien en-of gehoord hebben:
aalscholver, bergeend, blauwe reiger, brandgans, buizerd, grote Canadese gans, dodaars, drieteenstrandloper, eidereend, ekster, fuut, goudplevier, grauwe gans, grote mantelmeeuw, grote zilverreiger, houtduif, kievit, kleine zilverreiger, kluut, knobbelzwaan, kokmeeuw, koolmees, krakeend, kuifeend, lepelaar, meerkoet, merel, middelste zaagbek, nijlgans, paarse strandloper, pijlstaart, rotgans, scholekster, slobeend, smient, spreeuw, steenloper, stormmeeuw, tafeleend, torenvalk, tureluur, vink, wilde eend, wintertaling, winterkoning, wulp, zilvermeeuw, zwarte kraai, zwarte ruiter, zwarte zee-eend.

Els Bary-Peters

Foto: Paarse strandlopers. Els Bary-Peters

Ontdek meer over

Deel deze pagina