Bomen en struiken

Bomen kappen in broedtijd

West-Betuwe 9 juni 2023

In april hebben we vanuit IVN West-Betuwe een brief gestuurd naar de gemeenten Tiel en Buren in verband met plannen om bomen te gaan kappen in de periode mei/juni. Enkele IVN-leden hadden een bericht van de gemeenten hierover gelezen en vroegen zich af wat we hieraan konden doen. We hebben er in onze brief op gewezen dat bomen kappen in deze tijd heel onwenselijk is en gevraagd waarom er geen andere planning is gemaakt.

Van de gemeente Buren hebben we een reactie ontvangen. De gemeente geeft aan dat ze het met ons eens is, dat bomen kappen in een andere periode van het jaar moet gebeuren. Er is echter het een en ander verkeerd gegaan met het aanvragen van de vergunningen waardoor ze vertraging hebben opgelopen. Het plan was om in de wintermaanden de bomen te kappen. Volgens de gemeente is bij een aantal bomen de veiligheid van mensen in het geding en moeten deze bomen echt zo snel mogelijk gekapt worden. Dat gaat dus nu gebeuren. Er zal wel vooraf en ter plekke een schouw plaatsvinden door een deskundige om te kijken of er nesten in de betreffende boom zijn. Als dat zo is, moet een passende oplossing worden gezocht. De overige bomen die niet direct een gevaar opleveren, zullen na de zomer worden gekapt.

Wij hebben gemerkt dat de gemeente Buren het zelf ook een erg vervelende kwestie vindt, maar we hopen wel dat er maatregelen worden genomen om het bomen kappen beter te plannen. Van de gemeente Tiel hebben we nog geen reactie ontvangen.

Als er mensen geïnteresseerd zijn, kunnen ze onze brief en de reactie van de gemeente Buren bij mij opvragen. Ook hier blijven we volgen wat de gemeente doet. Als je iets ziet, weet of hoort, informeer ons dan! Je kunt dan mailen naar Lia van Meegen: liavanmeegen@hotmail.com.

Lia van Meegen, Fieke Vos en Bert Vos

Foto: Bomen kappen in broedtijd. Fotograaf onbekend

Ontdek meer over

Deel deze pagina