Landschap

Lingeschouw 2023


West-Betuwe 7 mei 2023

De Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap (VBL) zet zich in voor de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de Linge en het aanliggende gebied. Dat overlapt voor een flink deel met het werkgebied van IVN West-Betuwe. Het werk van VBL is dus ook voor ons interessant. 

VBL volgt de ontwikkelingen die het Lingelandschap raken op de voet en probeert zo vroeg mogelijk invloed uit te oefenen op de plannen van overheden en particulieren. In de  Lingeschouw 2023 kun je lezen dat VBL zich het afgelopen jaar onder andere bezig hield met het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) van gemeente West Betuwe, met ontwikkelingen in de Steendert en het Lingebos en met beleid voor teeltondersteunende voorzieningen zoals voor hagelnetten in de fruitteelt. 

Foto: Fragment uit foto van Lingeschouw 2023. Bron: VBL

Ontdek meer over

Deel deze pagina