In alle 12 provincies ondersteunen IVN beroepskrachten onze vrijwilligers en voeren zelf talrijke projecten uit. Zij verzorgen de educatie in 20 nationale parken en slaan op lokaal en regionaal de handen ineen met provincie, gemeente en andere groene partners.