Bloemen en planten

Op zoek naar plantengemeenschappen

West-Betuwe 13 mei 2023

Op 3 mei zijn de leden van de Plantenwerkgroep naar de Heesseltsche uiterwaarden gegaan. Met als doel plantengemeenschappen te vinden. Dit zijn afgebakende gebieden met min of meer vaste samenstellingen van planten. Dus komen er enkele kenmerkende planten in een gebied voor, dan heb je grote kans dat bepaalde andere soorten van deze gemeenschap er ook zijn. Vorig jaar vond de Plantenwerkgroep in de Heesseltsche uiterwaarden de slijkgroenassociatie, een plantengemeenschap van laagblijvende pioniersplanten in droogvallende modder (door de droge zomer). Welke plantengemeenschappen zijn er dit jaar te ontdekken?

In de afgelopen weken heeft de Plantenwerkgroep een avond verzorgd over het herkennen van wilgen en daarna een excursie om wilgen in de natuur van de Steendert te determineren. De Lissen-ooibosassociatie sluit hier mooi op aan. Het is meestal een opgaand bos, maar kan ook als struweel voorkomen. De schietwilg overheerst, maar ook de katwilg komt voor. Minder vaak zijn de amandel- en kraakwilg aanwezig. Als onderbegroeiing overheersen hoge moerasplanten, ruigtekruiden en klim- en sluierplanten. Het Lissen-ooibos overstroomt 10 tot meer dan 60 dagen per jaar. Het ligt meestal verder van de rivier op weinig dynamische plaatsen. Het Bijvoet-ooibos groeit op dynamische, vlak bij de rivier gelegen plaatsen. Het Veldkers-ooibos vind je in zoetwatergetijdengebied.

Wat hebben zij aan planten van de Lissen-ooibosassociatie gevonden?
Schiet- en katwilg, de eenstijlige meidoorn en als begeleiders: grote brandnetel, gele lis, bitterzoet, gewone smeerwortel, rietgras, gele waterkers, dauwbraam, moeraswalstro, grote wederik, haagwinde, watermunt, riet, penningkruid, moerasandoorn, scherpe zegge, kleefkruid, hondsdraf, moeraskruiskruid, wolfspoot, blauw glidkruid, kruipende boterbloem, akkerdistel, fioringras en lidrus. De meeste planten hebben we vegetatief aangetroffen. Als we de planten beter kunnen determineren (groter en in bloei), hopen we meer soorten te vinden die bij deze associatie horen.

Verder stond er: akkerkers, valeriaan, gewone raket, pinksterbloem, boswilg, glad walstro, paardenbloem, boerenwormkruid, heermoes, wilde bertram, wikke, speenkruid, look zonder look, speerdistel, ridderzuring, vijfvingerkruid, poelruit, harig wilgenroosje, melganzevoet, heksenmelk, madelief.
Volgende keer is het de beurt aan de glanshaverassociatie. Deze plantengemeenschap komt in grote vlakken voor in hooilanden en hooiweiden en lintvormig in weg- en dijkbermen.

17 mei muurplanten in Buren
Woensdagavond 17 mei gaan de leden van de Plantenwerkgroep naar de stadsmuren van Buren om naar muurplanten te zoeken. Heb je belangstelling? Je bent van harte welkom om mee te doen. Wij starten vanaf de parkeerplaats bij de rotonde Tielseweg in Buren.

Foto: Lissenooibos in de Heesseltsche uiterwaarden. Fieke Vos

Ontdek meer over

Deel deze pagina