Vogels

Vogelexcursie Arkemheen en Randmeren

West-Betuwe 5 januari 2023

Op zaterdag 3 december gingen we naar Nijkerk. We parkeerden bij het Stoomgemaal aan de Zeedijk. Het was heel koud.

Gewapend met dikke jassen, mutsen, sjaals en handschoenen trotseerden we de harde oostenwind bij een temperatuur van 1 graad boven nul. We waren met zijn achten.

randmeren, vogels, vwg

Vogelwerkgroep. Els Bary-Peters

Uitkijkend over het Nijkerkernauw zagen we veel eenden, zoals kuifeenden, futen, tafeleenden, smienten, slobeenden en een paar nonnetjes. Pijlstaarten, grote zaagbekken, bergeenden, dodaarzen en een paar nonnetjes. Aalscholvers  zaten op de palen en iets verder weg lagen twee kleine zwanen in het water.

eenden, randmeren

Fuut. Els Bary-Peters

Aan de andere kant van de dijk foerageerden kolganzen en wulpen. Boven ons vlogen kieviten. Het was genieten van de vele soorten die je bij ons in het rivierengebied niet of niet vaak ziet.

De volgende stop was bij het Wolderwijd. Ook hier honderden eenden zoals slobeenden, kuifeenden, nonnetjes, smienten en dodaarzen, rustend op het water. Het was genieten van zóveel eenden!

vogels, eenden

Rustende eenden. Els Bary-Peters

eenden, randmeren

Nonnetje (ver weg), Els Bary-Peters

Hierna was het tijd voor koffie met wat lekkers.

Na deze stop keken we nog even in de haven en zagen en hoorden daar twee ijsvogels.

Op de terugweg werden we nog verrast door twee vliegende zeearenden.

Els Bary-Peters

Eenden op de Randmeren. Els Bary-Peters

 

Ontdek meer over

Deel deze pagina