ANBI

IVN West-Betuwe staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder RSIN/fiscaal nummer 8979030.

jaarrekening 2022 t.b.v. ALV 2022

Jaarverslag 2022 IVN West-Betuwe

Beleid IVN West-Betuwe 2023-2027

Notulen ALV IVN West-Betuwe 19-04-22

Regeling reiskostendeclaratie IVN WB