ANBI

IVN West-Betuwe staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder RSIN/fiscaal nummer 8979030.

!ALV jaarrekening 2021

!Jaarverslag 2021 IVN West-Betuwe

Beleidsplan IVN West-Betuwe