Vogels

Weidevogelresultaten 2023

West-Betuwe 8 juli 2023

Elk voorjaar gaan vrijwilligers in goed overleg met boeren weilanden en akkers in om weidevogels te beschermen tegen landbouwactiviteiten. Ook leden van IVN West-Betuwe doen hieraan mee. Elk jaar is het weer afwachten welke weidvogelnesten ze tegen komen en hoeveel eieren er uitkomen. Coördinator Gerrit Zeldenrust heeft de resultaten voor dit voorjaar op een rij gezet voor de regio Waardenburg-Hellouw, Varik en het Rumptse veld.

Het was een nat voorjaar, gevolgd door droogte. Er was weinig bouwland. Het leidde al met al in dit gebied tot minder nesten dan vorig jaar. Toen waren het er ongeveer 300. Het was jammer dat er dit jaar heel veel gemengd gras en wintertarwe stond op percelen waar vorig jaar bouwland was. Dat maakte het voor weidevogels minder aantrekkelijk om te nestelen.
Na half mei zaaiden boeren op veel percelen nog mais in. Het broedseizoen was toen bijna voorbij. Er waren nog wel wat late legsels die de vrijwilligers tot in juni hebben gecontroleerd, tot de eieren uitgekomen waren.

Hieronder een overzicht van de resultaten:
Kievit                         192 nesten        verlies 16
Grutto                           4 nesten
Tureluur                        2 nesten
Scholekster                 13 nesten         verlies 1
Wilde eend                    3 nesten
Grauwe gans                 1 nest
Kleine plevier                 6 nesten         verlies 2

In totaal waren er 221 nesten, waarvan 19 nesten verloren zijn gegaan. Dat is minder dan 10%. En dat is gunstig.

Foto: Kievitjongen. Marja ten Voorde

Ontdek meer over

Deel deze pagina