Nieuwe Zuider Lingedijk

De Linge is een oude aftakking van de Rijn, met een smal stroomgebied tussen de Rijn en de Waal. Ten zuiden van Asperen en Heukelum loopt de Nieuwe Zuider Lingedijk. De gebieden aan beide kanten van deze dijk en de gebieden langs de Linge rond Asperen horen bij het Natura 2000 gebied, Nationaal Landschap Rivierengebied en Nationaal Landschap Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een mooi en bijzonder natuurgebied van Staatsbosbeheer dat een bezoek waard is.

De Nieuwe Zuider Lingedijk is in 1809 aangelegd als onderdeel van de Diefdijklinie, een belangrijke waterkering en onderdeel van de hoofdverdediging. De brug is een zeldzaam overblijfsel van de historische land- en waterinrichting van de Asperense polder en nu onderdeel van de vele mooie wandelroutes in het gebied.

De ingang van het gebied is onder meer vlakbij Asperen. Het gebied daar is vaak (erg) nat. Dat maakt het aantrekkelijk voor paddenstoelen die je hier volop kunt vinden. Al wandelend kom je bij plassen waarvan het water wordt gebruikt om de gebieden langs de Nieuwe Zuider Lingedijk op peil te houden. Daar is een picknickplek met een vogelkijkscherm.

Nieuwe Zuider Lingedijk. Betty Koster

Vogels
Van achter het vogelkijkscherm kun je volop van watervogels genieten. Je ziet er onder meer grote zilverreigers, aalscholvers en in de winter kolganzen. In het struikgewas of riet hoor je vaak de luide roep van de cetti’s zanger het hele jaar door. Deze kleine bruine zangvogel is door steeds meer zachte winters in Nederland in aantal toegenomen. Ook de heggenmus is regelmatig in dit natuurgebied te vinden, evenals de buizerd.

Grote Zilverreiger. Els Bary-Peters

Planten
In een vochtig gebied als aan de Nieuwe Zuider Lingedijk vind je uiteraard bomen als de els – met elzenpropjes en -katjes – en de hazelaar. Ook staan er diverse soorten distels – zoals de melkdistel, akkerdistel, speerdistel en kruldistel -, glad walstro, hoornbloem, herderstasje en robertskruid.

Tip
“Een rijke flora in de verschillende seizoenen maakt een wandeling in het gebied compleet”.

Ria van Zanten en Betty Koster, natuurgidsen bij IVN West-Betuwe.

Praktische informatiie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Nieuwe Zuider Lingedijk. Betty Koster