Bomen en struiken

Nieuw voedselbos voor Tiel: Lingerijck

West-Betuwe 19 september 2023

Na Geldermalsen krijgt ook Tiel een voedselbos. Ten westen van Thedingsweerd en ingeklemd tussen de ‘Berenkuil’ en  Passewaay wordt in opdracht van de  gemeente Tiel Park Lingerijck ontwikkeld. Waar nog niet zo lang geleden een omvangrijk maisveld was, komt nu een voedselbos. Door sommigen voedselpark genoemd.

Ontwerpers en gemeente gaan niet over één nacht ijs. Op 7 september was er een ‘ontwerpavond’, waarvoor naast omwonenden ook tal van organisaties zoals IVN waren uitgenodigd. Vanuit IVN namen Marijke Mauritsz (coördinator Plantenwerkgroep), Elly Euverman en Arian van Weerden  (bestuur) deel. We kregen eerst een rondleiding over het terrein. Waar ooit de mais stond, was de natuur haar gang gegaan. Dit tot grote tevredenheid van Marijke die met een aantal IVN-leden een inventarisatie van de planten uitvoert (hierover zo meer). Op het terrein waren paden gemaaid om al wandelend een impressie te geven hoe het een beetje wordt.

 Diversiteit

Het wordt een zeer gevarieerd park. Een deel wordt moerasgebied. Er komen fruitbomen, waar je gratis mag plukken. Burgers mogen in een ander deel hun eigen boom planten. Er komt ook een ‘herinneringsdeel’ waar een Anne Frank-boom als monument komt te staan. Daarnaast wordt er een vijver uitgegraven, waarvan de grond wordt gebruikt om een deel van het park glooiend te maken.

De bijeenkomst ging niet alleen over het ontwerp, maar ook over hoe het park gebruikt zou moeten worden. Dat er een beheerstichting moet komen was wel duidelijk, maar het gesprek over exploitatie, beheer en gebruik ging losjes alle kanten op. De gemeente kan zelf (te) weinig budget vrijmaken voor exploitatie en onderhoud. Waar sommigen kansen zien in (semi-)commerciële activiteiten, zoals kleine festivals en fruit voor restaurants, denken anderen aan een rustige eigen woonomgeving. Ook wordt eraan gedacht mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring op te laten doen. Anderen vinden dat de natuur zichzelf in stand moet houden en dat je alleen het minimale moet doen. Verschillende beelden en belangen dus. Dat wordt nog een hele puzzel.

Als IVN benadrukken wij natuurlijk het belang van de natuur. We vinden het jammer dat de gemeente wel zo’n plan ontwikkelt, maar daarna slechts minimale middelen voor onderhoud beschikbaar heeft en het aan een beheerstichting en de ‘markt’ overlaat. Krijgt de natuur echt de overhand? Zo ja, dan ligt er een mooie kans voor natuureducatie en ligt het voor de hand dat IVN zich hier voor inzet, liefst samen met verwante organisaties.

Plantenwerkgroep IVN

Om een goed beeld te krijgen van de natuur die spontaan in korte tijd op het braakliggende terrein is ontstaan, hebben de ontwerpers onze Plantenwerkgroep gevraagd om de planten in kaart te brengen als een soort nulmeting. Marijke Mauritsz (coördinator), Diana van Dam, Machteld Kruithof, Ted de Kort en Anna van Hal zijn hiermee aan de slag gegaan. Ze hebben in een aantal dagdelen een lijst met meer dan honderd aanwezige planten opgesteld en deze ook ingevoerd op de website van het FLORON. Marijke vindt het opvallend dat er bijna geen brandnetels en bramen zijn en wel heel veel verschillende distels: Kruldistel, Speerdistel en Akkerdistel. En ook het Wilgenroosje laat zich vaak zien. Omwonenden vertellen enthousiast dat ook de aanwezige dieren aan het veranderen zijn: Scholeksters en Leeuweriken vervangen de inmiddels verdwenen Kieviten. De gemaaide wandelpaden kregen al bezoek van een Buizerd en een paar Torenvalken. Zouden deze flora en fauna dan de voorbode zijn van het natuurpark dat komt? Laten we het hopen!

Foto: Bezoek aan Park Lingerijck in ontwikkeling (foto: Arian van Weerden)

 

Ontdek meer over

Deel deze pagina