Nieuwe beleidsvisie IVN West-Betuwe

Wat doen we wel, wat doen we niet, als IVN West-Betuwe? Wat zijn onze sterke en zwakke punten? Welke kansen en uitdagingen zijn er in onze omgeving? Deze vragen stonden centraal bij het opstellen van de Beleidsvisie IVN West-Betuwe 2023-2027. De vorige was meer dan tien jaar oud. De nieuwe beleidsvisie werd gepresenteerd op de ALV op 25 mei 2023.

Er komen veel vragen voor natuurwandelingen, cursussen en andere activiteiten op onze natuurgidsen, overige vrijwilligers en het bestuur af. Veel meer dan we aankunnen met het bescheiden aantal actieve leden dat we hebben. Leden hebben in de ALV in 2022 gevraagd om een beleidsvisie die houvast biedt voor de programmering van activiteiten. Ook het (grotendeels nieuwe) bestuur had de behoefte zich te oriënteren op de toekomst. Waar moet de focus liggen van onze activiteiten? Een gemengde werkgroep van bestuursleden en geïnteresseerde leden ging hiermee aan de slag. En met resultaat.

Niet veel ruimte

Aan de ene kant voelde de werkgroep nieuwe ambities: moeten we als IVN West-Betuwe niet meer aandacht geven aan de urgente problemen in het herstel van natuur en het tegengaan van verdroging? En moeten we misschien naast de huidige vogel- en plantenwerkgroep niet meer (tijdelijke) thema’s oppakken? Aan de andere kant was er het besef dat we niet te veel hooi op onze vork moeten nemen, geen versnippering van activiteiten willen en dat we moeten voorkomen dat actieve IVN(bestuurs)leden worden overbelast.

Geen aardverschuiving, wel enkele vernieuwingen

De beleidsvisie leidt niet tot een aardverschuiving. Het is vooral een weergave van wat we al doen. Wel zijn er enkele nieuwe accenten. Zo vindt de werkgroep het van belang om in onze IVN- activiteiten meer een link te leggen naar de urgentie rondom onderwerpen als biodiversiteit, de teruggang in hoeveelheid natuur en de kwaliteit ervan. Als IVN kun je ook meedenken over natuurherstel en verdroging. Dit alles natuurlijk zonder in ‘politiek-activistisch’ vaarwater te komen.
In de beleidsvisie wordt ook meer waardering uitgesproken voor ‘doe-activiteiten’. Deze dragen bij aan de verbinding met de natuur en verbinding tussen mensen.
De speciale doelgroep kinderen wordt geschrapt. Speciale aandacht voor kinderen stond wel in de oude visie, maar bleek in de praktijk vaak niet goed uitvoerbaar. Goedlopende activiteiten voor kinderen moeten wel behouden blijven.

In de beleidsvisie staat wat de vereniging in ieder geval doet (en waar het bestuur dus op moet sturen), maar dat er zeker ruimte (en ondersteuning) is voor leden die met een goed plan komen om een andere activiteit op te pakken. Deze activiteit moet wel passen binnen het grotere IVN-doel om mens en natuur te verbinden en jong en oud te laten beleven hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk natuur is.

Voor de ALV op 25 mei ontvingen alle leden van IVN West-Betuwe de beleidsvisie per e-mail bij de vergaderstukken. Wil je meer weten? Dan kun je contact opnemen met Arian van Weerden, avanweerden@hotmail.com. of 06 83 95 14 99.