Over ons

 

IVN West-Betuwe heeft drie actieve werkgroepen: gidsenwerkgroepplantenwerkgroep, vogelwerkgroep. Onze activiteiten worden door deze werkgroepen georganiseerd.

De publiekswandelingen en de thema-avonden kondigen we ook aan in de regionale weekbladen. Iedereen met hart voor de natuur is welkom bij onze vereniging. Weinig natuurkennis is geen belemmering; ook op andere manieren kunnen de leden bijdragen aan de verenigingsactiviteiten. Betrokkenheid en enthousiasme zorgen voor een goede sfeer en samenwerking.
En: uitgeleerd raken we nooit!

Het werkgebied van IVN West-Betuwe strekt zich uit over de gemeenten Tiel, Buren, Culemborg en West Betuwe. Het gebied wordt begrensd door de Waal, het Amsterdam-Rijnkanaal, de Lek, de Diefdijk tussen Everdingen en Asperen, Linge en dan via de grens met Zuid-Holland naar de Waal bij Vuren.

IVN West-Betuwe:
– verzorgt regelmatig publiekswandelingen in natuurgebieden in de West-Betuwe
– inventariseert planten en vogels in de natuurgebieden
– geeft cursussen over natuur, milieu en landschap
– verzorgt excursies op aanvraag, bijvoorbeeld voor bedrijfs- of familiedagen
– hangt vogelnestkasten op
– organiseert interessante avonden over natuur- en milieuthema’s
– doet aan natuurbescherming in de regio
– werkt samen met Stichting Duurzaam Rivierenland, Geldersch Landschap,                 Staatsbosbeheer, Stroomhuis Neerijnen en gemeenten.

Onze activiteiten zijn gratis, maar een vrijwillige bijdrage stellen wij op prijs.
Ons rekeningnummer is NL42 RABO 0142 2972 32  tnv IVN West-Betuwe