Staatsbosbeheer heeft ingrijpende plannen met natuurgebied De Steendert

West-Betuwe 9 januari 2023

Er zijn inmiddels twee informatiebijeenkomsten geweest in het dorpshuis van Est over de plannen voor De Steendert. Vanuit IVN West-Betuwe zijn leden bij beide bijeenkomsten geweest. Hieronder lees je hun bevindingen.

Tijdens de eerste bijeenkomst liepen de emoties hoog op. Het open gebied van De Steendert zou voor een groot deel ingeplant worden met bomen. In de eerste plannen had men er niet aan gedacht dat op minstens 400 meter  rond de molen geen hoge bomen mogen staan. Het huiswerk moest opnieuw.

Op de tweede avond presenteerde men een plan waarbij het gebied rond de molen met een straal van 500 meter vrij van hoge bomen blijft. Enkele archeologische vindplaatsen mogen ook niet ingeplant worden.

Zo blijft 70% van De Steendert toch nog een open gebied en blijven zichtlijnen op de molen (beperkt) behouden. Het bos wordt voornamelijk aangelegd op de hooilanden aan de Estse kant. Die hooilanden waren aangelegd als plas/dras, zodat daar weidevogels een terrein hadden. In de praktijk is het niet plas/dras en hebben de weidevogels het gebied niet gevonden.

We hebben in de tafelgesprekken op deze bijeenkomsten aangegeven dat het wel erg veel bos wordt en hebben voorgesteld om, vanaf de entree Est, nog een flinke strook grasland open te houden. Daarmee maak je de zichtlijn van het Noordwesten langer. Of er wat mee gedaan wordt, is de vraag.

De bosaanplant wordt ingegeven door de verplichting van het Rijk, de provincie en de gemeente om te zorgen voor meer biodiversiteit en met name de hoeveelheid bos te vergroten. Dit gaat overigens wel in tegen het Landschapsontwikkelplan van de Gemeente West Betuwe. Daarin staat het gebied als een open gebied aangegeven met het motto: ‘Laat de wegen doodlopen en de kom open’. Het waterbeheer moet versterkt worden. Het verbeteren van de biodiversiteit vraagt in de praktijk om het sluiten van compromissen.

Lees meer over de visie van Staatsbosbeheer, eigenaar van het gebied, in dit boswachtersblog Natuurontwikkeling in de Steendert – Rivierengebied

Foto: Uitzicht op de molen in De Steendert. Betty Koster

Deel deze pagina