Partners

IVN werkt samen met verschillende organisaties, die net als wij betrokkenheid bij de natuur en duurzaam handelen stimuleren. Gezamenlijk werken we aan groene en duurzame initiatieven om jong en oud bewust te maken van hoe leuk, leerzaam, gezond en belangrijk de natuur is.

IVN Natuureducatie werkt samen met:

ASN Bank

IVN Natuureducatie en ASN Bank werken samen in een meerjarig partnership. Via het thema ‘Natuur in de Buurt’ werkt ASN Bank mee aan onder andere de doorontwikkeling van Tiny Forests, tegels in groen veranderen en natuurinclusief bouwen. Met bewoners en gemeenten zorgen we voor een groene, gezonde en sociale buurt. Samen laten we méér mensen méér natuur in hun hart sluiten.

Spadel

IVN Natuureducatie en Spadel werken samen om een extra impuls te geven aan natuur- en milieueducatie. Spadel werkt mee aan de uitbreiding van het cursusaanbod ter bevordering van de wilde bij, Tiny Forests in de Benelux en jongeren laten adviseren over de aanpak van zwerfafval. Zo bereiken we een nog groter publiek met onze missie: het verbinden van mens en natuur.

WILDLANDS

IVN Natuureducatie en WILDLANDS Adventure Zoo Emmen hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor vier jaar. Hiermee wordt IVN dé educatiepartner van WILDLANDS. Het doel is om gezamenlijk jaarlijks 30.000 scholieren naar het park te trekken. Het dierenpark noemde begin 2020 al dat educatie en samenwerking met scholen als speerpunten worden gezien voor het komende jaar. Het park wil een breder onderwijsaanbod, passend bij WILDLANDS. Met deze samenwerking met IVN kan het park onder andere rekenen op advies over activiteiten en inhoud op basis van jarenlange ervaring met natuureducatie op scholen.

Kennisnetwerk Destinatie Nederland

Dé netwerkorganisatie van de VVV- en destinatie marketing organisaties (DMO’s) in Nederland, opgezet door VVV Nederland samen met 70 VVV- en destinatie marketing organisaties. Binnen het kennisnetwerk staat kennisdeling en verbinding centraal, welke bijdraagt aan de ontwikkeling, samenwerking en versterking binnen het vakgebied. Kennisnetwerk Destinatie Nederland en DMO’s gaan samen met IVN aan de slag om bezoekers te inspireren met verhalen over het landschap door middel van het programma “Gastheer van het Landschap“.

TAUW

Net als IVN werkt TAUW aan een duurzame omgeving. TAUW is een Europees advies- en ingenieursbureau wat zich met ruim 1200 toegewijde professionals inzet om impactvolle oplossingen te creëren die zorgen voor een vitale leefomgeving. Als bedrijf is TAUW zich ook bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom steunt TAUW initiatieven die bijdragen aan de vitale leefomgeving die zij nastreven. TAUW steunt IVN-project Nederland Zoemt met een financiële bijdrage.

Duurzaam Door

Het interbestuurlijke en interdepartementale programma DuurzaamDoor, is de paraplu voor educatieve activiteiten op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid. Lees meer over Duurzaam Door.

Wolven in Nederland

Samen met andere organisaties verstrekt IVN neutrale informatie over de mogelijke terugkeer van de wolf in Nederland. Op deze manier willen we ervoor zorgen dat wolven niet alleen welkom zijn in de natuur, maar ook in de hoofden en harten van mensen in Nederland. Lees meer over Wolven in Nederland

Tuintelling.nl

IVN is partner in Jaarrond Tuintelling, het grootste tuinonderzoek van Nederland. Jaarrond Tuintelling is een initiatief van Vogelbescherming Nederland, SOVON en de Vlinderstichting. IVN roept haar leden op mee te doen met de tuintelling. Het project Tuinreservaten van Vroege Vogels, waarin IVN ook al partner was, wordt onderdeel van Tuintelling.nl.

humankind ivn partner

Humankind

IVN werkt sinds 2013 actief samen met Humankind kinderopvang en –ontwikkeling. Dit bezegelen we in het programma Natuurkr8. We delen een missie: zorgen dat kinderen meer buitenspelen in de natuur. Omdat we ook in de winter zoveel mogelijk kinderen willen laten buitenspelen, stellen we de winterse activiteiten ook beschikbaar voor andere kinderopvanglocaties in Nederland en daarbuiten, die zich aanmelden voor Hartje Winter.

MWH

Ingenieurs- en adviesbureau MWH, nu onderdeel van Stantec, steunt IVN-projecten met een financiële bijdrage en extra handen op het gebied van zwerfafval en jongerenbetrokkenheid zoals: Het Jongeren Adviesbureau. Met deze investering heeft IVN Gelderland deze projecten kunnen ontwikkelen en uitvoeren. Lees meer over MWH.

Ook interesse om partner van IVN te worden?

Bel tijdens kantooruren naar de IVN servicedesk op 020 6228115. Je kunt ook een e-mail sturen naar info@ivn.nl.