Overig

Omgevingsvisie Tiel: wat doet IVN ermee?

West-Betuwe 6 februari 2023

In 2023 werkt de gemeente Tiel aan de omgevingsvisie. De gemeente maakt die visie graag samen met inwoners, ondernemers en verenigingen. Daarom heeft de gemeente ook IVN West-Betuwe gevraagd om mee te denken!

De omgevingsvisie: wat is dat?
In de omgevingsvisie legt de gemeente vast wat de (langetermijn)ambities zijn voor de leefomgeving. Het gaat over woningbouw, bedrijvigheid, maatschappelijke voorzieningen, bereikbaarheid, de opwek van duurzame energie, natuur, recreatie en toerisme. Ook onderwerpen als gezondheid, sport en veiligheid zijn onderdeel van de omgevingsvisie. Onderwerpen als landschap, biodiversiteit, duurzaamheid, klimaatadaptie en water kunnen ook een plek krijgen in deze visie. Meer informatie: www.tiel.nl/omgevingsvisie

Wijkprikker
De gemeente heeft in de maand januari op internet een zogenoemde ‘Wijkprikker’ opengesteld. Op deze Wijkprikker kunnen burgers over de eerder genoemde onderwerpen aangeven wat er wel en wat er niet goed gaat in Tiel. Vele Tielenaren, waaronder ook veel IVN-leden, hebben de Wijkprikker ingevuld. De Waal en de uiterwaarden, de Wetlands en de Vlindertuin worden geroemd, maar er is ook kritiek op het groene beleid.

Inbreng in Visiecafés: IVN-werkgroep
In het voorjaar gaat de gemeente Visiecafés organiseren om met burgers en organisaties te praten over de toekomst van Tiel. Om het natuurbelang in deze Visiecafés naar voren te brengen heeft Arian van Weerden in overleg met het bestuur het initiatief genomen een kleine werkgroep te starten. Leden van de werkgroep zijn Els Bary-Peters, Rob Kerkmeester, Lia van Meegen en Arian van Weerden. Het doel van de werkgroep is om in de Visiecafés en de inspraakprocedure mee te denken vanuit het brede perspectief van natuur.

Suggesties welkom
In de gemeente West Betuwe is al eerder begonnen met de Omgevingsvisie. De werkgroep wil graag gebruikmaken van ervaringen en tips die IVN’ers in die gemeente hebben opgedaan. Suggesties, vragen, etc. zijn welkom bij de werkgroep. Mail ze naar avanweerden@hotmail.com

Foto: Wetlands Passewaaij. Eefke Halma

Ontdek meer over

Deel deze pagina