Gidsenwerkgroep West-Betuwe

De gidsenwerkgroep bestaat uit gediplomeerde gidsen en gidsen met een cursuscertificaat. De meeste gidsen hebben de Natuurgidsenopleiding gevolgd die onze eigen IVN-afdeling twee keer heeft georganiseerd. Ze zijn dus goed bekend met de natuur in het rivierengebied.

De groep komt een aantal keren per jaar bij elkaar voor het uitwisselen en vergroten van kennis en ervaring en om een jaarlijks programma van publieksexcursies te maken. Bij de kennisuitwisseling kan het gaan om kennis van natuur en landschap, maar ook om meer didactische kennis en ervaring met werkvormen.

Zo zorgen we ervoor dat we ons blijven ontwikkelen en dat we ook nieuwe activiteiten kunnen organiseren of nieuwe gebieden kunnen opnemen in het excursieprogramma.

Coördinatoren van deze werkgroep: 
Bert Vos
Fieke Vos
gwg@ivnwestbetuwe.nl