Vogelwerkgroep West-Betuwe

Het hele jaar door vogels tellen

Veel leden van de vogelwerkgroep zijn het hele jaar door bezig met het tellen van vogels. Als je graag naar vogels kijkt, lijkt het een kleine moeite om ze ook even te tellen. Maar dat is minder eenvoudig dan het lijkt. De meeste vogels zitten niet altijd stil of ze zijn met heel veel bij elkaar. Vaak zijn ze ver weg en heb je zeker een verrekijker of zelfs een telescoop nodig om ze goed te tellen.

De meeste leden van de vogelwerkgroep hebben in de loop van de jaren veel ervaring met vogeltellingen opgedaan. Soms volgen ze een cursus. En tijdens de avonden en excursies van de Vogelwerkgroep wisselen ze sowieso ervaringen uit.

Als je vogels hebt geteld, wat doe je dan? Vroeger gingen de tellingen met pen en papier en golden er allerlei lastige codes. Tegenwoordig gaat het digitaal een stuk gemakkelijker. Je neemt je smartphone of een tablet mee het veld in en met de app AVI-map is het zo gepiept. Alle gegevens komen dan direct bij SOVON (Vogelonderzoek) terecht. Zij vormen onder andere de basis voor de Broedvogelatlas en de jaarlijkse vogelbalans, samen met het wetenschappelijk onderzoek van professionals.

Wat tellen de leden van onze Vogelwerkgroep zoal:

 • In januari de tuinvogels voor de Nationale Tuinvogeltelling van de Vogelbescherming, lekker thuis bij de kachel
 • Van april tot juni broedvogels
 • Van april t/m juli stadsvogeltelling MUS (Meetnet Urbane Soorten)
 • In juni huiszwaluwen
 • Twee keer in juni kwartelkoningen
 • Gierzwaluwkolonie in Waardenburg
 • Ooievaars (Stork)
 • Weidevogels samen met Landschapsbeheer Gelderland
 • Van september tot en met april de watervogels (met name langs de Waal, van Echteld tot Herwijnen)
 • Slaapplaatsen van de wulp en zilverreiger
 • Eind december een wintertelling PTT 
 • Kasten van steen- en kerkuilen. Website steenuilen Rivierenland
 • Steenuilen
 • Trekvogels vanaf de vaste trektelpost in Heesselt

Wil je meer weten over deze tellingen of eraan meedoen? Neem contact op met Bert Vos, coördinator van de Vogelwerkgroep IVN West-Betuwe via vwg@ivnwestbetuwe.nl
______________________________________________________________________________

Hieronder de huidige versie van de Jaarplanning 2022-2023   v_2
Jaarplanning Vogelwerkgroep 2022_2023_v2

Een van deze lijsten kun je downloaden en meenemen als je vogels gaat kijken. Vogeltellijst A-Z
Soortenlijst Heesselt 
Vogellijst Heesselt_v9
Coördinatoren van deze werkgroep:
Bert Vos  (06) 19 71 72 55
Bas Gouda  (06) 12 69 98 85
E-mail:  vwg@ivnwestbetuwe.nl

Foto: Vogelexcursie in de Grote Willemspolder. Els Bary-Peters