Vogelwerkgroep West-Betuwe

De vogelwergroep verzorgt in principe iedere eerste zaterdag van de maand een excursie. Iedereen, lid of geen lid is van harte welkom om mee te gaan. Het seizoen van de vogelwerkgroep begint in september en eindigt in juni. De eerste woensdagavond in september komen de leden bij elkaar om onder andere het programma van het komende seizoen samen te stellen.
Vogelwerkgroepavonden zijn meestal op de eerste woensdag van de maand. Houd dus regelmatig deze website in de gaten.

De werkgroep heeft een aantal vaste activiteiten:
Eurobirdwatch: een internationale trektelling op de eerste zaterdag van oktober.
De midwinter-watervogeltelling half januari; twee kwartelkoningtellingen in mei en juni.
Vanuit de vogelwerkgroep worden ook de volgende tellingen uitgevoerd: Slaapplaatsten, BMP, MUS, PTT, Kolonievogels: Roeken, Huiszwaluwen, Oeverzwaluwen, Visdieven. De tellingen worden gedaan voor Sovon Vogelonderzoek. Voor de Stichting Landschapsbeheer Gelderland worden Patrijzentellingen uitgevoerd.
Daarnaast houden enkele werkgroepleden zich bezig met het plaatsen van steenuilenkasten en helpen zij met het ringen van jonge steenuilen.
Tenslotte wordt gewaakt over de wetlanden in ons gebied voor Vogelbescherming Nederland via twee wetlandwachten, nemen twee leden van de werkgroep deel aan de Klankbordgroep Natuurbescherming van de Gemeente Tiel en levert de vogelwerkgroep een stadvogelsadviseur en een tuinvogelconsulent voor Vogelbescherming Nederland.

Jaarplanning activiteiten 2018-2019 
Jaarplanning vwg 2018_2019 v5

Een van deze lijsten kun je downloaden en meenemen als je vogels gaat kijken. Vogeltellijst A-Z
Soortenlijst Heesselt 
Vogellijst Heesseltsche uiterwaarden v5

Coördinatoren van deze werkgroep:
Bert Vos  (06) 19 71 72 55
Bas Gouda  (06) 12 69 98 85
E-mail:  vwg@ivnwestbetuwe.nl