Overig

Overleg over activiteiten voor 2024

West-Betuwe 19 september 2023

Op 3 oktober overlegt het bestuur van IVN West-Betuwe met de werkgroepcoördinatoren over het programma voor 2024. We leggen de agenda’s van de Plantenwerkgroep, Vogelwerkgroep en Gidsenwerkgroep naast elkaar om data en activiteiten zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Ook bespreken we nieuwe ideeën.

Heb je vragen of suggesties?

Laat het weten aan de coördinatoren van de werkgroepen of aan het bestuur. Je kunt daarvoor terecht bij:

Bestuursoverleg

Het bestuur van IVN West-Betuwe overlegt op 28 september, 2 november (kennismakingsoverleg met bestuur van IVN Maas en Waal) en 11 december in De Pluk in Geldermalsen.

Foto: Ab Donker

Ontdek meer over

Deel deze pagina