Reactie op Omgevingsvisie West Betuwe Bomen en struiken

Bomenbeheerplan, LOP en omgevingsvisies

West-Betuwe 21 november 2021

De gemeente West Betuwe is druk met natuur- en landschapsplannen. De geplande kap van duizenden bomen zorgde voor veel commotie. Er is een nieuw Landschapsontwikkelingsplan in de maak. En de nieuwe Omgevingsvisie, die alle gemeenten uiterlijk in 2023 moeten vaststellen, ligt ter inzage. IVN West-Betuwe volgt de ontwikkelingen op de voet.

In de nieuwsbrief van juli stond al een bericht over het verontrustende bomenbeheerplan in de gemeente West Betuwe. De geplande kap van veel waardevolle en gezonde bomen heeft tot veel commotie geleid. Veel bewoners, maar ook raadsleden reageerden verontrust. Dit leidde tot een speciale raadsvergadering waarin alle politieke partijen uitspraken dat ze geschrokken waren van de consequenties van hun eerder genomen besluit. Inmiddels is een motie van de Christen Unie aangenomen en is er geld om ruim 4000 gezonde bomen te sparen, zie https://www.hetkontakt.nl/regio/westbetuwe/295493/ruim-4000-vitale-bomen-in-west-betuwe-blijven-behouden. Ook inwoners konden tijdens de raadsvergadering inspreken. IVN West-Betuwe heeft dat via dit schriftelijke weerwoord gedaan.

LOP West Betuwe
Het bomenbeheerplan speelde ook een rol in de beeldvormende raadsvergadering over het te vernieuwen Landschapsontwikkelingsplan (LOP) van de gemeente West Betuwe. Vanuit IVN waren Anton van der Velde, Ton de Boon en Fieke Vos aanwezig bij die bijeenkomst in Heukelum.

Omgevingsvisie in alle gemeenten verplicht
En dan hebben alle gemeenten nog de wettelijke verplichting om een Omgevingsvisie op te stellen. Dit is een verplichting in het kader van de nieuwe Omgevingswet die per 1 juli 2022 in moet gaan. In de Omgevingsvisie zet de gemeente op strategisch niveau voor de fysieke leefomgeving een lange termijnbeleid uit richting 2040. De Omgevingsvisie biedt een kader voor Omgevingsprogramma’s en Omgevingsplannen. Als in de Omgevingsvisie het natuur- en landschapsbelang onvoldoende of onduidelijk (niet toetsbaar) is opgenomen, loop je het risico dat in de uitvoering natuur en landschap het kind van de rekening worden.

De Omgevingsvisie van de gemeenten Buren en West Betuwe zijn in concept klaar. In Buren kan tot uiterlijk 1 december een zienswijze ingediend worden. Vanuit het bestuur van IVN West-Betuwe hebben we de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen voorgelegd aan een aantal IVN-leden in Buren. In de gemeente West Betuwe ligt de Omgevingsvisie tot uiterlijk 7 december ter inzage. Anton van der Velde en Fieke Vos buigen zich over een zienswijze van IVN, waarin we onder meer willen aandringen op het invoeren van ecologische bermbeheer. Speciaal voor de natuur- en landschapsorganisaties organiseerde de gemeente onlangs een aparte informatiebijeenkomst.

De Omgevingsvisie van de gemeente Tiel is minder ver in het proces. Informatie is te vinden op de gemeentelijke website. Het zou mooi zijn, als ook enkele Tielse IVN-leden meekijken naar het belang van natuur en landschap in de nieuwe Omgevingsvisie. Is dit een mooie gelegenheid voor de IVN-leden in de Klankbordgroep van de gemeente Tiel om op te pakken? Of zijn er andere Tielse IVN-leden die hier het voortouw in willen nemen?

Wil je meer weten over deze onderwerpen? Neem dan contact op met Fieke Vos via fieke.vos@kpnmail.nl

Ontdek meer over

Deel deze pagina