Vogels

Stijgende lijn in aantal steenuilen

West-Betuwe 19 september 2023

Tijdens de avond van de Vogelwerkgroep op 6 september heeft Rosina Verweij namens de uilenwerkgroep van IVN West-Betuwe de broedresultaten van de uilen in onze regio gepresenteerd. Met goed nieuws voor de steenuilen: het aantal succesvolle broedsels neemt toe!

De uilenwerkgroep bestaat naast Rosina uit Piet, Bas, Marga, Wilton en Bert Idsing. Samen zorgen zij voor 86 steenuilkasten, 17 kerkuilkasten, 4 bosuilkasten en 2 torenvalkkasten, in een gebied van zo’n 126 km2.

Resultaten steenuilen

In het afgelopen broedseizoen hebben in 36 van de 86 steenuilkasten steenuilen gebroed (in 2022 was dat in 25 van de 92 nestkasten). De werkgroep heeft in totaal 132 eieren gevonden, veel meer dan in 2022 (92) en 2021 (53). Er zijn 74 pullen uit 24 nesten geringd en 10 pullen zijn ongeringd uitgevlogen. In 2022 zijn 63 pullen uit 22 nesten geringd en in 2021 slechts 30.

Niet alle eieren zijn uitgekomen. 1 Nest is verstoord door een bijenvolk. In 2 nesten zijn dode pullen gevonden als gevolg van een dode volwassen steenuil. In 2 andere nesten zijn de eieren niet uitgekomen vanwege een dode volwassen steen uil. 4 Steenuilnesten bleken in totaal 15 onbevruchte eieren te hebben.

De uilenwerkgroep heeft 8 keer een terugmelding gekregen over een eerder geringde steenuil in hun werkgebied. 1 vogel bleek 9 jaar geleden op dezelfde plek geringd te zijn. De grootste afstand tot de ringplek is 7,8 km.

 

Op de kaart hieronder kun je zien waar steenuilen in onze regio dit jaar (rode punten) en in 2022 (omrande rode stippen) hebben gebroed.

Overige resultaten

In 4 van de 17 kerkuilkasten hebben kerkuilen gebroed. 8 Pullen van 3 nesten zijn geringd. Het vierde nest had op de ringdag nog 3 hele kleine pullen en 3 eieren.

De torenvalken hebben in 1 van de 2 nestkasten gebroed. Er zijn 4 pullen geringd.

De bosuilen geven ook dit seizoen de voorkeur aan broeden in bomen en hebben geen gebruik gemaakt van de nestkasten van de uilenwerkgroep.

Heb je vragen over of aan de uilenwerkgroep? Dan kun je die stellen aan Rosina en Marga via steenuilen.ivn.westbetuwe@gmail.com

(foto van steenuil door Rosina Verweij)

Ontdek meer over

Deel deze pagina