Inspraak in nieuwe waterbeheerprogramma Biodiversiteit

Inspraak in nieuwe waterbeheerprogramma

West-Betuwe 29 mei 2021

Waterschap Rivierenland heeft een nieuw waterbeheerprogramma voor 2021- 2025 geschreven. Op dit programma was tot 10 mei inspraak mogelijk.

De vier IVN-afdelingen in Rivierenland – Rijk van Nijmegen, RijnWaal, Maas&Waal, West-Betuwe – hebben samen een zienswijze op het conceptprogramma ingediend. IVN Rijk van Nijmegen trok de kar en verwerkte alle reacties tot een totaal dat bij het Waterschap is aangeleverd. Voor ons heeft Anja de Wit het concept doorgelezen en input geleverd. Waarvoor dank!

De conclusie van de afdelingen was dat het programma zeker rekening houdt met natuur- en milieubelangen, maar dat de ambitie wel groter mag zijn. Een van de terugkerende punten was dat het maaibeleid op de dijken te weinig gericht is op biodiversiteit en te weinig rekening houdt met het broedseizoen van vogels. Op dit punt lijkt er verbetering te komen. Waterschap Rivierenland meldt in de media dat ze het maaibeleid aanscherpen om zo dijken met een sterkere grasmat en een grotere biodiversiteit te realiseren. Een ander belangrijk thema is dat het waterschap zich meer moet inzetten om verdroging van natuurgebieden tegen te gaan.

Foto: Bloeiende dijk. Jan Taat

Ontdek meer over

Deel deze pagina