West-Betuwe
Amfibieën & reptielen
donderdag21apr2022

Snelle paddentrekactie bij Acquoysemeer

Op 25 maart werden 43 net doodgereden padden gevonden op de Acquoysemeer in Acquoy. Een klein groepje IVN-ers heeft een spontane actie opgezet om de overige amfibieën tijdens de trek te redden. Gelukkig konden diezelfde avond 166 dieren levend worden overgezet naar de andere kant van de weg. Tot het einde van de paddentrek hebben ze samen ruim 500 padden veilig overgezet en 15 kleine watersalamanders, bruine kikkers en groene kikkers.

Paddentrek
De paddentrek is een jaarlijks terugkerend fenomeen waarbij padden (en andere amfibieën) van hun winterverblijven naar het water trekken om zich voort te planten. De paddentrek vindt plaats in de periode februari tot april. De combinatie van temperatuur (minimaal 6°C) en luchtvochtigheid (hoe natter hoe beter) zijn belangrijk voor het op gang komen van de paddentrek. Tijdens milde, natte perioden kan het grootste deel van de populatie zich in zeer korte tijd naar het voortplantingswater trekken. Bij grote populaties kan dit om duizenden dieren per nacht gaan! (bron: www.padden.nu)

Hoe nu verder?
Net als veel andere IVN-afdelingen kunnen wij een groep opzetten die op kansrijke plaatsen padden gaat beschermen. De benodigde kennis doe je vanzelf op tijdens de activiteit. Het kost ongeveer twee uur per avond.

Heb je interesse, ken je een straat waar veel padden doodgereden worden of wil je meer weten? Stuur een e-mail naar Piet Huitema

Foto: Padden-tandem. Cor Groot