West-Betuwe
Vogels
vrijdag16jul2021

Resultaten weidevogeljaar 2021

Diverse leden van IVN West-Betuwe zijn actief als vrijwilliger voor de Vereniging Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer Tieler- en Culemborger Waarden (VANL-TCW). Van eind maart tot half juni bezoeken ze in kleine groepen akkers en weilanden bij boeren. Met als doel weidevogelnesten op te sporen, te markeren, te noteren en monitoren. Hoe is dat in 2021 gegaan?

Gerrit Zeldenrust, coördinator van dit weidevogelbeheer, heeft alle gegevens over dit weidevogelseizoen ingevoerd in de landelijke database boerenlandvogels.nl. De resultaten liepen per boer nogal uiteen. Op enkele akkers van boeren die in 2020 redelijk wat nesten hadden, waren dit jaar nauwelijks nesten te vinden. Misschien groeide er door het natte voorjaar te veel onkruid op de anders vrij kale akkers. Daar stonden andere gebieden tegenover waar juist enorm veel weidevogelnesten waren.

Heel goed weidevogeljaar
Al met al is het een heel goed weidevogeljaar geweest. Alle vrijwilligers samen hebben veel meer nesten weten te markeren dan in de afgelopen jaren. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het nattere voorjaar vergeleken met het droge voorjaar in 2019 en 2020. In totaal zijn er in 2021 in het gebied van VANL-TCW waar de vrijwilligers actief waren 302 nesten gevonden. Daarvan zijn 237 nesten uitgekomen. Bij de overige 65 nesten zijn is sprake van predatie, verlating, werkzaamheden of een onbekende oorzaak waardoor de eieren niet uitkwamen. In 2020 zijn in totaal 212 nesten gevonden, waarvan 51 nesten niet zijn uitgekomen.

Kieviten meest talrijk
De meeste nesten zijn ook dit jaar van kieviten op maisakkers (217), op gras (17), op bietenakkers (17), gevolgd door scholeksters op maisakkers (17). Verder zijn er nesten van kieviten op tarweakkers (11), van scholekster op gras (1), van tureluur op gras (3), van kleine plevier (4) en grutto op gras (1). De meeste niet uitgekomen nesten zijn van kieviten (62).

Wil je meer weten over het weidevogelbeheer in onze regio? Neem dan contact op met Gerrit Zeldenrust, via ga_zeldenrust@hotmail.com

Foto: Kievitsjong kruipt uit ei. Marja ten Voorde