West-Betuwe
Bloemen & Planten
zondag10jul2022

Planten in de Stiftse uiterwaarden

De Plantenwerkgroep heeft op 28 juni de Stiftse uiterwaarden bezocht. We zijn begonnen bij de Achterstraat/Waalbandijk in Varik. Daar is een zomerdijk die doorloopt tot en met de Bol van Zende bij Zennewijnen. Aan beide kanten van deze zomerdijk zijn grote verschillen in waterstanden door het jaar heen. In het gebied ten westen van de zomerdijk is door de nieuwe verbinding met de Waal de meeste dynamiek in de waterstanden. Hier zijn op veel plekken pioniersplanten te vinden, omdat de vegetatie op deze plekken na een langere overstroming weer op een kale grond moet starten.

Wat hebben we gezien?
We hebben veel soorten gezien die je in dit gebied kunt verwachten. Denk bijvoorbeeld aan Akkerkers, Watermuur, Rode waterereprijs (inclusief de bekende gallen), Moeraswalstro, Grote Wederik, Poelruit, Moerasdroogbloem en ook Kleine Majer en Greppelrus. Verder hebben we meer zeldzame soorten gezien, zoals Kaal breukkruid, Liggende Ganzerik, Rosse Vossenstaart, Postelein, Klein Vlooienkruid, Groot Warkruid en Hopwarkruid.

planten

Groot Warkruid op brandnetel. Frank Millenaar

Sommige soorten mogen dan zeldzaam zijn in Nederland. Op Waarneming.nl is mooi te zien dat soorten zoals de Liggende Ganzerik, Klein Vlooienkruid, Groot Warkruid en Hopwarkruid vooral langs de rivieren voorkomen, zelfs in grote aantallen. In dit gebied hebben we vele duizenden planten van Klein Vlooienkruid gezien!

Het Warkruid is een parasitaire plant. Na kieming moet de plant binnen een paar dagen een verbinding aangaan met een gastplant om te overleven. Daarna leeft de plant volledig van de gastheer. Dus alle koolhydraten, mineralen en water komen via de gastplant.

Het is normaal om rupsennesten van de Wilgenstippelmot in wilgen te vinden. Deze keer hebben we er enorm veel van gezien. Hele bomen waren van onder tot boven bedekt met spinsel en rupsennesten.

Foto: Plantenwerkgroep in de Stiftsche uiterwaarden. Frank Millenaar