West-Betuwe
Bloemen & Planten
vrijdag17jun2022

Planten in De Kooise


Het is alweer jaren geleden dat de Plantenwerkgroep een bezoek bracht aan het Acquoyse Meer, het buitengebied ten noorden van het dorpje Acquoy. In dit gebied, waar voorheen de koeien graasden, is in 2008 een nieuw natuurgebied met poelen aangelegd. En dan is het altijd leuk om te kijken hoe zo'n gebied zich gaat ontwikkelen. Tegenover zorgboerderij en camping De Kooise kun je het gebied in wandelen en genieten van planten en dieren.

Wat troffen we zoal aan?
Langs de graspaden en langs de vaart staan planten die je in een gebied als dit kunt verwachten: diverse gras- en zuringsoorten, slibbladige ooievaarsbek en echte koekoeksbloem. Langs het water staan schermbloemigen als moerasspirea, valeriaan, melkeppe en engelwortel, en verder ook watermunt en oeverzegge. Verderop, bij een grote poel en de vochtige randen daarlangs, stuiten we op minder alledaagse soorten. Het mooie kamgras dat staat te schitteren in de ondergaande zon, dicht bij de grond bloeien plakkaten moeraswalstro en heelblaadjes (nog niet bloeiend), en ook egelboterbloemen, biezeknoppen, glidkruid en een enkele orchidee.

Niet alleen voor planten is het een interessant gebiedje. Er komen verschillende soorten salamanders, kikkers en padden voor. Er broeden ijsvogeltjes. En we zien heel veel blauwe breedscheenjuffers.

Wil je het gebied zelf ontdekken?
Er zijn verschillende wandelingen mogelijk. Je kunt vrij wandelen op de paden. En er loopt een struinroute van ongeveer 1,5 uur naar het natuurgebied Lappenheide ten noordoosten van Asperen.

Foto: Biezeknoppen. Netty Bonouvrie