West-Betuwe
Water
zondag17apr2022

Kandidaat voor de waterschapsverkiezingen: iets voor jou?

Op 15 maart 2023 zijn er waterschapsverkiezingen. Water Natuurlijk, de landelijke waterschapspartij, zet zich in voor natuur, landschap en recreatie. Zij zoekt mensen uit groene organisaties die willen meedoen en meedenken aan Water Natuurlijk in waterschap Rivierenland.

Wil jij je kandidaat stellen? Vraag een kandidaatstellingsformulier aan en stuur het voor 1 mei in.

Elke dag zetten Water Natuurlijk bestuurders in de regio zich in voor schoon, veilig, gezond en betaalbaar water. Samen werken ze aan een betere leefomgeving voor mens en dier. Alle aanmeldingen voor kandidaten zijn welkom! De partij heeft plaats voor kandidaten die hoog op de lijst willen staan en voor kandidaten die niet op een verkiesbare plaats hoeven te staan. Kandidaten die lokaal bekendheid genieten wil Water Natuurlijk in het bijzonder oproepen zich kandidaat te stellen, ook als ze minder tijd voor de campagne beschikbaar hebben. Goede ambassadeurs zijn welkom!

Meer informatie over de waterschappen en waterschapsverkiezingen:

  1. 1. Waterschap en democratie (ProDemos)
  2. 2. Taken van het waterschap (Unie van Waterschappen)
  3. 3. Jan Terlouw over het waterschap en Water Natuurlijk

Voor meer informatie over het werk van de huidige fracties van Water Natuurlijk kun je contact opnemen met de huidige fractievoorzitter van Waterschap Rivierenland, Marc Laeven mplaeven@gmail.com

Per waterschap is een onafhankelijke kandidatencommissie ingesteld. Die stelt een concept-kieslijst op; de regionale ledenvergadering stelt de definitieve kandidatenlijst vast.

Meer informatie: www.waternatuurlijk.nl

Foto: Linge-Waalpark Passewaaij, Tiel. Els Bary-Peters