West-Betuwe
Insecten
zondag10jul2022

IVN ondertekent Manifest Gonzend Rivierenland

Op 23 juni organiseerde De Fruitmotor bij Geofort in Herwijnen een feestelijke bijeenkomst voor een mooi, biodivers en klimaatadaptief rivierengebied.

Belangrijk onderdeel was de ondertekening van een manifest. Hierin staan acties voor natuur en landschap in Rivierenland waar iedereen aan bij kan dragen. Samen met veel andere organisaties en inwoners uit het Rivierengebied ondertekende Fieke Vos, voorzitter van onze IVN-afdeling, dit manifest.

Vanuit IVN West-Betuwe besteden we al veel aandacht aan biodiversiteit. Misschien kunnen we een tandje bijzetten door nog nadrukkelijker het enorme belang van meer biodiversiteit en meer ruimte voor natuur in onze communicatie en activiteiten in ons rivierengebied mee te nemen.

Wil je weten wie het manifest hebben ondertekend of wil je het zelf ook ondertekenen? Ga dan naar https://www.gonzend.nl/manifest 

Foto: Wij gonzen mee. Raphael Drent voor de Fruitmotor