Over West-Betuwe

IVN West-Betuwe heeft drie actieve werkgroepen: plantenwerkgroep, vogelwerkgroep en natuurgidsenwerkgroep. Onze activiteiten worden door deze werkgroepen georganiseerd.  
 
De publiekswandelingen en de thema-avonden kondigen we ook aan in de regionale weekbladen. Iedereen met hart voor de natuur is welkom bij onze vereniging. Weinig natuurkennis is geen belemmering; ook op andere manieren kunnen de leden bijdragen aan de verenigingsactiviteiten. Betrokkenheid en enthousiasme zorgen voor een goede sfeer en samenwerking.  
En: uitgeleerd raken we nooit!

Het werkgebied van IVN West-Betuwe strekt zich uit over de gemeenten Tiel, Buren, Culemborg en West Betuwe. Het gebied wordt begrensd door de Waal, het Amsterdam-Rijnkanaal, de Lek, de Diefdijk tussen Everdingen en Asperen, Linge en dan via de grens met Zuid-Holland naar de Waal bij Vuren.

IVN West-Betuwe:
- verzorgt regelmatig publiekswandelingen in natuurgebieden in de West-Betuwe
- inventariseert planten en vogels in de natuurgebieden
- geeft cursussen over natuur, milieu en landschap
- verzorgt excursies op aanvraag, bijvoorbeeld voor bedrijfs- of familiedagen
- hangt vogelnestkasten op 
- organiseert interessante avonden over natuur- en milieuthema’s
- doet aan natuurbescherming in de regio
- werkt samen met Stichting Duurzaam Rivierenland, Geldersch Landschap,  Staatsbosbeheer, Stroomhuis Neerijnen en gemeenten.