ANBI

IVN West-Betuwe staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder RSIN/fiscaal nummer 8979030.

Via de onderstaande pdf-bestanden zijn de jaarverslagen en het beleidsplan te downloaden.

Verslag ALV 2018
Jaarverslagen 2018
Financieel jaarverslag 2018
Balans 2018
Baten en Lasten 2018
Begroting 2019
Beleidsplan IVN West-Betuwe