West-Betuwe
Vogels
Op
woensdag09mrt202220:00

Terugkeer van de grauwe kiekendief

De grauwe kiekendief stond op het randje van uitsterven als broedvogel in ons land.

Hoe is dit tij gekeerd? Schrijvers Ben Koks en Elvira Werkman vertellen het in geuren en kleuren op deze avond.

vogels, grauwe kiekendief 2De grauwe kiekendief is een akkervogel. Dus zij besteden ook volop aandacht aan het ontwikkelen van een succesvol concept voor andere akkervogels, waar roofvogels, uilen, veldleeuweriken en geelgorzen bij gebaat zijn. De tweede helft van hun presentatie gaat over de steppekiekendief, waarover de KNNV na de zomer hun boek Dwaalgast in het graan uitbrengt.

Elvira schreef het boek De man op de dijk over Ben Koks. Over zijn passie voor de grauwe kiekendief. Hij bewijst dat natuurbescherming en landbouw wel hand in hand kunnen gaan. Elvira is natuurjournalist en ook schrijver van het boek Vogels en de liefde.

Praktische informatie

  • De presentatie is om 20.00 uur
  • Locatie: Het Stroomhuis, Van Pallandtweg 1 in Neerijnen
  • IVN-leden kunnen deze presentatie gratis bijwonen, voor niet-IVN-leden is het entreegeld 5 euro.
  • Aanmelden is niet nodig.
  • We houden rekening met de dan geldende coronamaatregelen
  • Voor meer informatie kun je terecht bij Bert Vos, coördinator Vogelwerkgroep, via vwg@ivnwestbetuwe.nl

Foto: Grauwe Kiekendief. Saxifraga-Mark Zekhuis

Algemene informatie

woensdag 9 maart 2022 - 20:00