Natuur in de Wijk Veldhoven van start Biodiversiteit

Natuur in de Wijk Veldhoven van start

Veldhoven Eindhoven Vessem 22 juni 2022

Veldhoven in actie voor meer biodiversiteit

Project Natuur in de Wijk is van start in de gemeente Veldhoven. Bewoners, scholen, bedrijven, alle geïnteresseerden worden opgeroepen om mee te doen voor meer natuur binnen de bebouwde kom. Samen maken we een beter leefgebied voor vogels, insecten en andere diersoorten.

Hoewel er bepaalde soorten zijn die het al jaren goed doen in dorp en stad, is het stedelijk gebied voor dieren over het algemeen geen makkelijke plek om te overleven. Het wordt steeds lastiger voor deze dierlijke bewoners om te nestelen en voedsel te vinden, door onder andere minder beplanting en geïsoleerde huizen. Project Natuur in de Wijk biedt inwoners van deelnemende gemeenten de kans om deze diersoorten voedsel en veiligheid te bieden in de vorm van beplanting, nestkasten en verblijfskasten.

gierzwaluw

Kerngebied

Binnen de bebouwde kom van Veldhoven is een kerngebied (‘t Look en Heikant-West) geselecteerd dat geschikt is voor het vergroten van de aanwezigheid van de doelsoorten. Met doelsoorten bedoelen we de gierzwaluw (foto), de huiszwaluw, vleermuizen en wilde bijen. Binnen dit kerngebied gaan wij op zoek naar geschikte locaties om nestkasten op te hangen. De bewoners krijgen een flyer in de bus met een advies welke nestkast op welke locatie aan het huis geschikt is. Aan het begin van het project meten we hoeveel van deze soorten hier rondvliegen en na enkele jaren, als alle kastjes al een tijdje hangen, wordt er nogmaals een telling gedaan. Zo kunnen we zien wat het effect is voor de biodiversiteit. Op www.natuurindewijk.nl/gemeenten kun je het kerngebied bekijken.

Doe mee!

Woon jij in het kerngebied? Dan kun je gratis beplanting en/of nestkastjes bestellen. Via natuurindewijk.nl kun je je aanmelden voor een nestkastje en diverse typen beplantingspakketten, met soorten die waardevol zijn voor de biodiversiteit. Ze zijn geselecteerd voor hun besjes, bloemen en andere belangrijke eigenschappen voor vogels, insecten en andere diersoorten. Ook als je buiten het kerngebied woont (mits binnen de bebouwde kom) is er de mogelijkheid tot deelname. Mensen binnen het kerngebied hebben echter voorrang.

Naast deze maatregelen voor particulieren gaan we ook architecten, bouwers, woningcorporaties en ontwikkelaars informeren en enthousiasmeren over natuurinclusief bouwen. Zo proberen we inbouwnestkasten te laten plaatsen. Meer informatie hierover is te vinden op www.bouwnatuurinclusief.nl.

De initiatiefnemers

Natuur in de Wijk is een project van Orbis en Natuurbalans-Divergens in samenwerking met de provincie Noord-Brabant, als onderdeel van het beschermingsplan “Uitwerking Leefgebied Stad in Noord-Brabant’. Ook IVN Veldhoven Eindhoven Vessem doet al mee!

Alle informatie over het project, de doelsoorten, bestellen en natuurinclusief bouwen is terug te vinden op onze website www.natuurindewijk.nl.

Ontdek meer over

Deel deze pagina