Vleermuizen

In 2010 is de vleermuisgroep gestart met onderzoek naar vleermuissoorten in Veldhoven. Er wordt tijdens avondexcursies gekeken welke soorten waar in Veldhoven voorkomen. Extra interesse is er voor kraamkolonieplaatsen. Ook worden kasten gemaakt waar vleermuizen in kunnen schuilen.

De werkgroep geeft jaarlijks een algemene voorlichtingsavond met een excursie. Tevens zijn er contacten met het vleermuismeldpunt Noord-Brabant. Op dit meldpunt kunnen ook steenmarterwaarnemingen worden doorgegeven. Het IVN is ook gemeentelijk meldpunt voor vleermuizen. 
Na een melding wordt contact opgenomen en voorlichting gegeven of raad verschaft.