Tentoonstellingen

Onze afdeling verzorgt elk jaar in de wintermaanden een interactieve tentoonstelling voor kinderen van groep 5,6,7 en 8 van de basisschool. Ook voor volwassenen is er voldoende te leren en te bekijken.

 

De werkgroep

De tentoonstellingswerkgroep bestaat uit een tiental vrijwilligers. Mensen met een vaardigheid op het gebied van schilderen, houtbewerking, papier maché, electronica, computer, taal, natuur, didactiek zijn allemaal welkom in onze werkgroep. We werken in kleine groepjes van 2 of 3 mensen, die onderling bepalen wanneer er gewerkt wordt. De coordinator houdt het werk in de gaten en zorgt ervoor dat de financiele middelen er zijn, de materialen, en dat alle leden op de hoogte zijn. Een keer per jaar gaan we een dagje op stap. We bezoeken een museum waar we informatie en ideeën kunnen opdoen voor een volgende tentoonstelling: een werkbezoek dus. Daarnaast is er volop ruimte voor plezier, studie, onderling contact.

De tentoonstellingen

De ontwikkeling van een nieuwe tentoonstelling is een proces. Nadat samen het thema/onderwerp is bepaald, wordt in een klein groepje – de kerngroep – een plan gemaakt. Er wordt heel ruim gestudeerd en allerlei mogelijkheden bekeken. Als het ruwe raamwerk van een tentoonstelling klaar is, wordt de groep bij elkaar geroepen en wordt alles doorgesproken. Taken worden verdeeld. Hulp van buiten de groep wordt gezocht voor zaken die we zelf niet aan kunnen. Terwijl iedereen aan de slag gaat, groeien de ideeen en de mogelijkheden. Tot het einde toe is het een dynamisch proces. In een jaar tijd kan een tentoonstelling gerealiseerd worden dankzij de inzet van alle leden van de werkgroep.

Er zijn een zestal tentoonstellingen die steeds roulerend aan bod komen. Telkens als een tentoonstelling weer aan de beurt is, wordt hij helemaal bekeken, herzien en aangevuld, zodat de informatie steeds actueel blijft. Via de links hieronder kunt u wat meer informatie vinden over elke tentoonstelling.

Te huur

De tentoonstellingen kunnen ook worden gehuurd. De kosten daarvoor zijn € 200, excl. transportkosten. Er is ook een uitgebreid vogeltrekspel, de huur daarvan (los) bedraagt € 75, of is gratis als aanvulling bij de wintertentoonstelling. Een deel van een tentoonstelling huren kan in overleg. Vervoer en opzettten ervan wordt gedaan door onze eigen mensen, in overleg met de lenende partij.

Voor meer informatie:

Etje Hendrikx, coördinator tentoonstellingen
06-22886128 of etjehendrikx@gmail.com