Over ons

Missie

Ons doel is om met onze activiteiten belangstelling te wekken voor natuur en milieu. Bovendien willen we de kennis bij het publiek hierover vergroten. Met diverse activiteiten zorgen wij voor bescherming en ontwikkeling van de natuur in ons werkgebied. IVN is geen actiegroep, wij verbinden mens en natuur. We laten jong en oud beleven hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk natuur is.

Beknopte geschiedenis

De huidige afdeling is ontstaan door samenvoeging van IVN Veldhoven-Vessem en IVN Eindhoven in 2013 en heeft ca. 320 leden, 20 donateurs, 15 jeugdleden en 20 aangesloten scholen/BSO’s.

In 1981 is Natuurgroep Veldhoven, destijds als onderafdeling van IVN Eindhoven, zelfstandig verder gegaan als IVN Veldhoven-Vessem. Na 5 jaar een onderkomen gehad te hebben in museum ‘t Oude Slot en nog eens 5 jaar in de naastgelegen peuterspeelzaal ‘t Slotje werd in 1991 intrek genomen in de voormalige Ichtuskerk. Dit huidige onderkomen, toen omgedoopt naar “D’n Aard”, werd eerst gehuurd van de gemeente Veldhoven, maar is sinds 2013 in eigendom.

IVN Eindhoven is opgericht in 1967 en was ooit een bloeiende afdeling met meer dan 300 leden. Vanaf de jaren negentig ging het ledenaantal, met name actieve, steeds verder omlaag en werd het een probleem om bestuursleden te vinden. Toen ook de huisvesting in het Milieu Educatie Centrum dreigde te eindigen, werd besloten de afdeling op te heffen. Via een samengaan met IVN Veldhoven Vessem werd echter voorkomen dat Eindhoven een witte vlek werd voor het IVN. Inmiddels zijn daar de ledenaantallen en activiteiten weer redelijk op peil met ook een gestage groei.

Omgeving

Als afdeling beperken we onze activiteiten tot een deel van de regio ZO-Brabant. Meer info hierover:

Organisatie

Het bestuur bestaat uit 6 personen die daarnaast ook elk actief zijn in één of meerdere werkgroepen. Zij komen maandelijks bij elkaar om de grote lijnen uit zetten t.a.v. het beleid. De 20 werkgroepen organiseren zelfstandig of gezamenlijk activiteiten op het gebied van educatie, natuurbescherming, natuuronderhoud en kennisopbouw. De coördinatoren van deze werkgroepen vormen samen de stuurgroep, die vier keer per jaar samenkomt om de activiteiten af te stemmen.

Meer info over:

Lidmaatschap

We kennen verschillende soorten leden. Gewone (senior) leden en huisgenootleden kunnen zich aansluiten bij werkgroepen en hebben stemrecht bij de algemene ledenvergadering. Jeugdleden nemen deel aan (groeps)activiteiten van het jeugd-IVN. Donateurs leveren alleen een financiële bijdrage aan onze doelen. Scholen en BSO’s kunnen zich aansluiten om gebruik te maken van onze ondersteuning bij hun (natuur)activiteiten en het lenen van materialen.

Aanmelden voor een lidmaatschap kan op deze pagina.

Beleid

Meer info hierover vind je op deze pagina, waaronder:

Samenwerkingen

We werken nauw samen met meerdere organisaties. Meer hierover leest u op deze pagina.

Jaarprogramma

Elk jaar organiseren we vele tientallen activiteiten zoals natuurexcursies, cursussen en lezingen. Een beknopt overzicht vindt u op deze pagina. Meer informatie over elke activiteit wordt enkele weken ervoor aangekondigd onder “Activiteiten” en “Leren over de natuur” in het menu.