Kleine LandschapsElementen

Veldhoven Eindhoven Vessem thuisbasis - Grafheuvels maaien

De werkgroep bestaat sinds 1991 en telt ongeveer 25-30 leden, meest gepensioneerden. Hiervan zijn er gemiddeld tien tot twaalf per gewerkt dagdeel aanwezig. De werkzaamheden vinden meestal plaats in het winterseizoen. Er wordt dan gewerkt op zaterdagochtend (9:00-12:00 uur) en op dinsdagmiddag (13:00-16:00 uur); deelname is vrijblijvend, maar enige trouw wordt natuurlijk gewaardeerd. In de zomer worden op dinsdag (ochtend of middag, afhankelijk van het weer) grafheuvels in de omgeving van Veldhoven gemaaid.

De verdeling van de werkzaamheden per seizoen zijn globaal:

We hebben goede contacten met Natuurmonumenten, Brabants Landschap en gemeente Veldhoven; we werken veel op terreinen die zij in beheer hebben. Brabants Landschap coördineert het ‘Vrijwillig Landschapsbeheer’ in de provincie Noord-Brabant. Zij verzorgen, als aftrap van het nieuwe seizoen, ieder jaar in oktober een bijeenkomst voor afgevaardigden van alle vrijwilligersgroepen in de provincie.

Aan het eind van het seizoen organiseren we een ‘uitje’. Meestal is dat een excursie met laat in de namiddag een eenvoudige hap. Sinds 2004 is de werkgroep, samen met Natuurmonumenten gastheer op één van de ‘Locaties’ voor de Landelijke Natuurwerkdag. Deze vindt jaarlijks plaats op de eerste zaterdag in november. De mensen die zich opgegeven hebben om te komen werken worden dan ontvangen en begeleid.

Voor meer gerichte informatie: bel Thea den Otter, tel. 040-2532913.

Hier kunt u de folder met algemene informatie downloaden.