Scholenwerk

De scholenwerkgroep streeft ernaar dat kinderen op de basisscholen twee keer per jaar naar buiten, de natuur in gaan. Voor kinderen valt er in de natuur heel veel te ontdekken en te beleven. De scholenwerkgroep biedt daarom twee keer per jaar een project aan aan alle basisscholen die lid zijn van IVN Veldhoven Eindhoven Vessem.

De leden van de scholenwerkgroep hebben heel veel verschillende projecten gemaakt, o.m. over bomen, planten, insecten, water(dieren), bodem, sporen, vogels, kinderboerderij, herfst, voorjaar, zoogdieren of een combinatie van deze flora- en fauna-onderwerpen.

Scholenprojecten

De lijst met uitgebrachte projecten is hier te vinden.

Bij veel projecten hoort een leskist die bij het IVN Veldhoven Eindhoven Vessem geleend kan worden. Daarnaast kunnen verschillende andere leskisten geleend worden, zoals o.a. waterkisten,  bodemkisten, landschappenkist, wonderwebkoffer, smaakkist.
Als scholen / klassen zelf een activiteit in de natuur organiseren, bijvoorbeeld in het kader van een themaweek/-periode, kan er gekeken worden welke materialen via IVN Veldhoven Eindhoven Vessem geleend kunnen worden.

Jaarlijks wordt door het IVN Veldhoven Eindhoven Vessem een tentoonstelling gemaakt voor basisschoolleerlingen. Scholen die lid zijn, kunnen deze tentoonstelling gratis bezoeken.
Scholen die geen lid zijn kunnen deze tentoonstellingen ook bezoeken; de kosten zijn dan € 15,00 per klas.

Voor het lenen van leskisten en andere materialen kunt u contact opnemen met Eugenie Verstegen. Op deze pagina vindt u hierover meer informatie.