Landschap en Milieu

De werkgroep Landschap en Milieu houdt zich bezig met de ontwikkelingen die er gaande zijn op het gebied van Landschap en Milieu. Eén van de projecten is het Runproject, waarbij werkgroepen gegevens verzamelden over het Rundal. Al die gegevens bij elkaar geven een goed beeld van het gebied. Aan de hand daarvan kun je de huidige natuurwaarden bepalen, maar ook bedenken welke maatregelen er nodig zouden zijn om veel hogere natuurwaarden in dit gebied te krijgen. Met onze gegevens gaan wij dan naar degenen die het beleid in dit gebied bepalen om zo suggesties te leveren en een stukje positieve beleidsbeïnvloeding tot stand te brengen. Wij hebben daarvoor contacten met de Provincie, de Gemeente, het Waterschap, ZLTO, Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de Brabantse Milieu Federatie en andere natuur- en milieu organisaties.

Een greep uit onze overige recente activiteiten:

Betrokkenheid in de plannen op het gebied van ecologie en ruimtelijke ordening van de gemeente Veldhoven, waaronder Mobiliteit en Infrastructuur, Biodiversiteit, Aansluiting A67, Landschapsplan Zilverackers en Gierzwaluwen in Zonderwijk.

Adviserende rol in diverse werkgroepen, waaronder Natte Natuurparels en Waterberging (Waterschap de Dommel), Wandelroutenetwerk en Dommelpadwandelroute (SRE), Specialist – Natuurgids Oost-Brabant en Plaatselijke groep Leader Boven-Dommel (Provincie Noord-Brabant) en Natuur en Milieu Algemeen en Grenscorridor N69 (BMF).

Zitting in commissies Landinrichting Wintelre-Oerle en in reconstructiecommissie Boven-Dommel.

Zienswijzen op de Structuurvisie en Plan-MER Grenscorridor N69 van de provincie en op het Ontwerp wetsvoorstel natuur van het Ministerie van EZL&I.

In al deze overleggen komen wij op voor de belangen van de natuur en geven wij informatie en adviezen over maatregelen t.b.v. natuurbehoud, natuurherstel en natuurontwikkeling.