Inventarisaties

Een aantal werkgroepen houdt zich onder meer bezig met het inventariseren van de diverse natuurgebieden in de omgeving. Daarbij ligt het accent op planten, vogels en waterdieren. Resultaten van deze inventarisaties worden meestal ook in een rapport vastgelegd.