Samenwerkingen

IVN Veldhoven Eindhoven Vessem onderhoudt nauwe contacten met diverse organisaties zoals gemeenten, natuurbeheerders en andere groene organisaties. Hieronder een overzicht van onze belangrijkste partners.

IVN regio De Kempen

Als afdeling Veldhoven Eindhoven Vessem werken we samen met omliggende IVN-afdelingen, met name op het gebied van cursussen en vertegenwoordiging in de Landelijk Raad van het IVN. De andere afdelingen in regio De Kempen zijn:

KNNV afdeling Eindhoven

Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. Deze organisatie is ook gevestigd in D’n Aard. De woensdagavond is voor hen gereserveerd, maar ook op andere dagen zijn er werkgroepen aanwezig; dat wordt in goed overleg afgestemd.
https://eindhoven.knnv.nl/

Vogelwerkgroep De Kempen

Deze vereniging maakt ook gebruik van D’n Aard voor ledenbijeenkomsten, meestal op de laatste vrijdagavond van de maand.
https://www.vwgdekempen.nl/index.php/nl/

Trefpunt Groen Eindhoven

Hèt Eindhovens platform van natuur- en buurtorganisaties dat deelneemt aan de stamtafel biodiversiteit Eindhoven. Via de stamtafel houden we contact en praten we mee met de gemeente Eindhoven over plannen en andere zaken waar natuur bij betrokken is, zowel in het stedelijk gebied als in parken en natuurgebieden.
https://www.trefpuntgroeneindhoven.nl/

Daarnaast organiseren we samen met TGE (en met Bibliotheek Eindhoven, Art & Tech Society en groen landgoed het Wasven) het Groen Café, een podium om meer aandacht te geven aan thema’s als groen, duurzaamheid en natuur in relatie tot de ontwikkeling van (de regio) Eindhoven.

Brabantse Milieu Federatie

De BMF overkoepelt ruim 100 aangesloten (vrijwilligers)organisaties op het gebied van natuur, milieu en landschap in Brabant en maakt deel uit van de landelijke Natuur en Milieufederaties.
https://www.brabantsemilieufederatie.nl/

Andere groene organisaties