Wandeltip Collse Zeggen

3.9 KM
Eindhoven
(7)

Kleine Dommel

Eindhoven heeft veel mooie natuurgebieden. Gelukkig maar. We kunnen ervan genieten. Dat er zoveel natuurgebieden bewaard werden, heeft twee oorzaken. Eind­hoven ligt van nature op een plek waar veel beken bij el­kaar komen. Je kent ze ongetwijfeld: de hoofdbeek de Dommel, de Kleine Dommel aan de oostkant van de stad, de Tongelreep, die samenvloeit met de Dommel in Gestel, en wat kleinere beken: De Run in het zuiden, De Brugge­rijt/Ekkersrijt in het westen en noorden, de Gender in St­rijp en de Groote Beek in Woensel.

Uniek

Eigenlijk uniek, zoveel beken bij elkaar. Dat hebben andere Brabantse steden veel minder. De tweede oorzaak is dat gemeentebestu­ren van Eindhoven wél steeds plannen maakten om bij stadsuitbreiding de beekdalen te bebouwen, maar dat de nieuwe wijken er toch niet kwamen op deze plekken. Een verstandige keuze die nu zijn vruchten afwerpt. Eindho­ven heeft daardoor een vingerstructuur gekregen: van di­verse kanten steken groene lobben, meestal langs de beken, tot in het centrum van de stad.
De wandeling die ik vandaag aanbeveel, ligt in het beekdal van de Kleine Dommel ten oosten van de stad.

Collse Watermolen

De start is bij huize te Coll naast de Collse watermolen. Een prachtplek. De molen, waar olie wordt gemaakt, is op zaterdagmorgen open. Parkeren kan bij de kruising Collse weg en Molenweg. Afhankelijk van het seizoen zijn laar­zen nodig. In een droge zomer zal het wel meevallen, maar in de herfst en winter kunnen de paden wel eens onder water staan. Wat eigenlijk ook zo hoort in een beekdal.

 

Eindhovens kanaal

Als je linksom loopt kom je na ongeveer een half uur bij het Eindhovens kanaal, waar je de beek oversteekt en naar het noorden gaat lopen. Daar zie je links de moerassen en schraal­ landen van de Collse Zeggen. Uniek in Brabant. Veel zeld­zame planten en dieren weten zich hier te handhaven. De eigenaar en beheerder, de gemeente Eindhoven, heeft on­geveer 15 jaar geleden de ondergrondse kwelstromen zo­ veel mogelijk hersteld en sloten dichtgegooid. Het gebied is er rijker door geworden. In het voorjaar kun je de wa­tersnip zien en horen baltsen. Het beroemde orchideeën­ weitje ligt aan de westkant van het beekdal en is door de kwetsbaarheid niet toegankelijk. Tijdens dit deel van de wandeling kom je diverse malen langs de oever van de beek. De bever leeft er en knaagt regelmatig een wilg of popu­lier om. Je ziet de rest van de wandeling rietvelden en moerasbos en je komt weer uit bij de parkeerplaats. Als je andersom loopt kom je dus op het eerste stuk langs de collse zeggen.

Kaart en IVN app

Het kaartje hieronder geeft de route weer.  De wandelroute kan ook gevolgd worden met de IVN-wandel app vanaf 2024.

Kaartje van de route

Locatie

Collseweg 75, 5641 JN Eindhoven
Download de app voor deze route

Download onze app

Ontdek meer over

Deel deze pagina