Vogels

Het kijken naar vogels in hun natuurlijke omgeving en het onderzoeken van vogelgedrag spreekt veel mensen aan. De werkgroep Vogels geeft hieraan invulling. Denk nu niet meteen aan uitsluitend deskundige vogelaars; er zitten ook mensen bij met weinig kennis en ervaring. De meer ervaren vogelaars proberen beginners mee te slepen in hun leuke hobby. Zo werkt dat bij het IVN. Dus is er voor iedereen, met interesse voor vogels, bij ons wat te ondernemen. Er zijn binnen de werkgroep ongeveer 25 leden die zich actief met vogels bezig houden.

Wat we doen

We organiseren excursies naar steeds wisselende natuurgebieden. Soms dichterbij huis, dan trekken we er een halve dag voor uit. Maar ook dagexcursies. Een aantal keer per jaar bezoeken we bijvoorbeeld Zeeland en Zuid-Holland, of Drenthe en Groningen. In principe vallen deze kortere of langere excursies op de zaterdag, zodat zowel werkenden als niet-werkenden meekunnen.
Voor de beginner houden we vogelwandelingen in de regio van Eindhoven. Meestal zijn ze door de week op wisselende dagen. Soms per fiets, maar meestal met de auto en dan vervolgens een wandeling. Denk bijvoorbeeld aan de Collse Zeggen, de Kampina, de Geelders.
Heb je de smaak te pakken dan kun je meedoen aan een broedvogelinventarisatie, die we al meer dan 20 jaar ieder jaar opnieuw uitvoeren. Dit is in de regio. In het voorjaar tellen we systematisch alle vogelsoorten in een steeds wisselend gebied vanaf een half uur voor zonsopkomst. Dus vroeg opstaan. Vaak op verzoek van een gemeente of een natuurorganisatie. Een rapport is het resultaat en de gegevens gaan naar Sovon.
Ieder jaar organiseren we ofwel een lang weekend ergens in Nederland ofwel een reis binnen Europa. Binnen Nederland is Drenthe bijvoorbeeld een centrale plaats van waaruit we veel vogelgebieden bestrijken. In Europa is Extremadura in Spanje bijvoorbeeld een bezoek meer dan waard.
Soms is er een vogelcursus voor beginners, maar dit is op onregelmatige basis.
We onderhouden contacten met natuurorganisaties zoals Natuurmonumenten, Brabants Landschap en Staatsbosbeheer, gemeenten en met andere vogelwerkgroepen, zoals VWG de Kempen en de KNNV.
In het najaar hebben we een gezellige avond in ons gebouw en bespreken we de wensen voor het komende jaar. Dit leidt tot een jaarprogramma dat op de site komt.
Als je twijfelt of onze groep iets voor je is, kun je mailen of bellen met: Heine van Maar, tel. 040-2534269.