Werkgroepen

Veldhoven Eindhoven Vessem - Grafheuvels maaien

Bij IVN Veldhoven Eindhoven Vessem werken ongeveer 320 leden en donateurs samen aan natuur- en milieu-educatie en -bescherming. Om het vele werk beter te kunnen uitvoeren en voor te bereiden is er in de afdeling een aantal werkgroepen ingesteld, die elk op hun manier een bijdrage leveren aan de natuur- en milieu-educatie. Sommige doen dat direct gericht op één van de doelgroepen: jeugd, publiek of overheid, andere hebben een meer ondersteunende of interne functie. Klik hieronder voor meer informatie over de verschillende werkgroepen.