Organisatie en beleid

IVN Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid is een landelijke vereniging met 161 plaatselijke afdelingen. IVN Veldhoven Eindhoven Vessem is zo’n afdeling met als werkgebied de gemeenten Veldhoven, Eindhoven en een deel van de gemeente Eersel (de kernen Vessem, Knegsel en Wintelre).

De afdeling is ontstaan door samenvoeging van IVN Veldhoven-Vessem en IVN Eindhoven in 2013 en heeft ca. 320 leden. Ons doel is om met onze activiteiten belangstelling te wekken voor natuur en milieu. Bovendien willen we de kennis bij het publiek hierover vergroten. Met diverse activiteiten zorgen wij voor bescherming en ontwikkeling van de natuur in ons werkgebied.

Beleidszaken

Statuten
In november 2018 zijn de statuten gewijzigd, deze kunt u hieronder downloaden.
vev_statuten-2018

Huishoudelijk reglement
Het vorige huishoudelijk reglement dateerde nog uit 1996, maar is recent geheel vernieuwd en tijdens de jaarvergadering in februari 2019 vastgesteld.
vev_HHR-2019

Privacy verklaring
IVN Veldhoven Eindhoven Vessem gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Een document met ons beleid kunt u hieronder downloaden.
vev_privacybeleid-okt-2018

Omgangsregels
Wij hechten veel waarde aan de omgang met kwetsbare personen (jongeren, ouderen en gehandicapten) en tolereren geen ongewenst gedrag. Daarom hebben onze vrijwilligers die, één op één, met deze personen omgaan allemaal een VOG (verklaring omtrent gedrag) en hanteren wij een document met omgangsregels, waaraan ieder zich te houden heeft. Daarin zijn ook de gegevens van een vertrouwenscontactpersoon opgenomen. Dit document kunt u hieronder downloaden.
Omgangsregels IVN-VEV juni 2023

ANBI
Verplichte informatie m.b.t. onze ANBI-status vindt u op deze pagina.

Jaarverslag
Het meest recente jaarverslag vindt u op deze pagina.

Jaarrekening en balans
Onze financiële verantwoording kunt u downloaden onderaan de ANBI-pagina.