Trektellen door de Vogelwerkgroep

Om de 14 dagen is de Vogelwerkgroep (VWG) van IVN West-Betuwe de (trek)vogels aan het tellen op de Hoogwatervluchtplaats in Heesselt. Deze maand hebben ze al heel wat vogels geteld.

Op zondag 6 september zijn er ruim 1000 vogels geteld. Zowel 29 soorten aan trekvogels als 18 soorten vogels op locatie. De top 10 bestond uit:

 1. Aalscholver (419 exemplaren)
 2. Boerenzwaluw (348)
 3. Kuifeend (245 op locatie)
 4. Putter (53)
 5. Grauwe gans (45)
 6. Kokmeeuw (43)
 7. Spreeuw (40)
 8. Lepelaars (29)
 9. Huiszwaluwen (19)
 10. Roodborsttapuiten (8).

Op de tweede teldag op zondag 20 september worden bijna 100 vogels geteld. 12 soorten op trek en 28 soorten (508 vogels) op locatie.  De top 5 bestaat dan uit:

 1. Kuifeend (330 exemplaren op locatie)
 2. Grauwe gans (70 op locatie en 31 op trek)
 3. Meerkoet (30 op locatie)
 4. Zilvermeeuwen (23)
 5. Lepelaars (13)

De volgende trektellingen zijn op:

 • Zaterdag 3 oktober om 7.45 uur (Euro Birdwatch)
 • Zondag 17 oktober om 8.00 uur
 • Zondag 31 oktober om 7.30 uur (wintertijd)
 • Als je ook wilt komen tellen of mee wilt kijken, stuur dan een bericht via de groepsapp van de Vogelwerkgroep of een mail naar vwg@ivnwestbetuwe.nl . Dit geldt ook voor de telgroep.

Foto: Aalscholver. Els Bary-Peters