Vogelexcursie Leersumse Veld

Zaterdag 4 maart gaat de vogelwerkgroep naar het Leersumse Veld. Dit mooie natuurgebied ligt op de Utrechtse Heuvelrug, aan de noordkant van Boswachterij Leersum.

Vogels
Het Leersumse Veld is een bos- en heidegebied, waar veel vogelsoorten voorkomen, zoals onder andere klapekster, boomleeuwerik, boompieper, gekraagde roodstaart, zwarte specht en kleine bonte specht.

Praktische informatie

  • De ingang van het Leersumse Veld ligt aan de Maarsbergseweg 18a in Leersum
  • Start van de excursie om 9:00 uur vanaf de parkeerplaats van het Leersumse Veld aan de Maarsbergseweg 18a in Leersum
  • Vertrek uit Tiel om 8:00 uur vanaf de parkeerplaats van Sporthal Westroijen aan de Predikbroedersweg. Let op: Laan van Westroijen is afgesloten!
  • Vertrek vanuit Geldermalsen om 8:00 uur vanaf De Pluk, Rijksstraatweg 64
  • Informatie bij Els Bary-Peters, 06 26 342 727

Foto: Boompieper in Leersumse Veld. Els Bary-Peters

  • Kosten: Gratis
  • Aanmelden verplicht: Nee

Els Bary-Peters

West-Betuwe

Ontdek meer over

Deel deze pagina