Assche Wetering

Het natuurgebied De Assche Wetering ligt even ten noorden van Buurmalsen aan de westgrens van de gemeente Buren. Het lager gelegen gebied (komgrond) tussen Lek en Linge is in de jaren zeventig door de ruilverkaveling opnieuw ingericht. Nieuwe afwateringssystemen, wegen en  agrarische bedrijven kregen hun plek in het gebied toegewezen. Het gebied van de (Oude) Assche Wetering is echter buiten die ruilverkaveling gebleven en onder beheer van Staatsbosbeheer gekomen. De nieuwe hoofdwetering loopt op enige afstand van de Oude Assche Wetering. Met als gevolg dat deze laatste geen rol meer speelt bij de waterbeheersing van het gebied en in de zomer vaak droogstaat.

Het gebied bestaat uit:

  • een oude kronkelende waterloop die regelmatig droog valt;
  • vier hooilandjes met een gevarieerde vegetatie en dicht omzoomd door onder andere vlier, meidoorn, sleedoorn en Gelderse roos
  • twee percelen met hoog opgaande essen.
  • langs de wetering oude hoge populieren en wilgen en nog een paar gevarieerde bosjes waar de veldesdoorn (Spaanse aak) overheerst.
  • de route geeft naar buiten toe zicht op de aangrenzende velden met veeteelt, akkerbouw en fruitteelt en op het Landgoed Burghmalsen aan de Nieuwe Steeg. Aan de andere kant is er een afwisselende mantelvegetatie van onder andere sleedoorn, meidoorn, Gelderse roos, en Spaanse aak. Tussen de mantelvegetatie door kijk je zo nu en dan in de dichte bosjes aan beide zijden van de wetering.

Assche Wetering, natuur, landschap, natuurgebiedFoto: Wetering. Anton van der Velde

Weinig onderhoud en veel biodiversiteit
Staatsbosbeheer heeft weinig aan onderhoud gedaan. De (natte) hooilandjes werden minstens één keer per jaar gemaaid en het hooi werd afgevoerd. De schouwpaden werden regelmatig bijgehouden door het uitbaggeren van de watergangen en snoeien van de mantelvegetatie. Dat beperkte onderhoud heeft een positieve invloed gehad op de biodiversiteit. Het heeft de Assche Wetering tot een bijzonder gebied gemaakt, waar vogels veilig zijn, waar veel planten en struiken hun gang kunnen gaan, reeën rusten, insecten en amfibieën hun leefgebied hebben gevonden.

Sinds 2019 Is het gebied van Staatsbosbeheer verkocht aan een particuliere eigenaar, die ook het naastgelegen Landgoed Burghmalsen bezit. In de winter 2020/2021 heeft de nieuwe eigenaar groot onderhoud in gang gezet. Enkele heel oude populieren en wilgen zijn omgezaagd en de percelen met (slechte) essen en veldesdoorn/essen zijn gekapt. Diverse wilgen en essen zijn geknot.

Benieuwd welke planten en dieren in de Assche Wetering voorkomen? Kijk op waarneming.nl

Praktische informatie

  • De Assche Wetering is het beste per fiets te bereiken vanaf de Rijksstraatweg. Het ligt net buiten de bebouwde kom van Buurmalsen richting Culemborg, aan de rechterkant. Parkeren is bij het pad langs de wetering niet mogelijk en niet toegestaan.
  • Parkeren kan wel als je het gebied nadert vanaf de Hennisdijk. Bij de brug over de wetering is ruimte om te parkeren. Houdt daarbij de toegang wel vrij door de auto niet voor de balk te parkeren. De aanloop langs de wetering (met een natuurvriendelijke oever) is wat langer, maar ook de moeite waard.
  • Wandelen: vanaf de Rijksstraatweg kun je het gebied rondom wandelen. Het is een mooie wandelroute op goed begaanbare paden. Soms loop je vlak langs de Oude Assche Wetering, soms wat verder ervan af. De route is ruim 3 km lang, inclusief de aanloop vanaf de Hennisdijk ca 5 km.
  • De Assche Wetering maakt ook deel uit van het Grote Rivierenpad (etappe 11 Geldermalsen-Tiel 19,7 km). Hierin is de route beschreven vanaf de Assche Wetering en het Tichelterrein bij Buren.

Foto: Landschap Assche Wetering. Anton van der Velde